top of page

OUDERWERKING

Een succesvolle ouderwerking tracht een vereniging te zijn die de belangen behartigt van alle ouders van leerlingen binnen Bimsem.  Vanuit die visie wordt dan ook gepoogd zoveel mogelijk ouders te bereiken en toegang te geven tot de ouderwerking in de brede zin van het woord. De vorm van engagement is een keuze van de ouder zelf.

VERSCHILLENDE INVULLINGEN

  • Doe-ouder: je steekt af en toe een helpende hand toe. Wens je je hiervoor te engageren, stuur dan een mailtje naar ouderraad@bimsem.be.

  • Organisator: je organiseert af en toe een project binnen de school. Wens je je hiervoor te engageren, stuur dan een mailtje naar ouderraad@bimsem.be

  • Ouderraad: je wil meedenken rond de school. Hieronder vind je meer informatie over de ouderraad.

WAT IS DE OUDERRAAD?

De ouderraad is een officieel orgaan binnen de schoolwerking. Uit de ouderraad worden drie personen gekozen die de stem van de ouders vertegenwoordigen in de schoolraad.

SAMENSTELLING

  • Voorzitter: Pieterjan Callewaert

  • Leden: iedere ouder met een kind op BimSem kan in de ouderraad zetelen

  • Verantwoordelijke infoavonden: Jef De Brabandere

  • Vertegenwoordigers schoolraad: Karen Peeters, Sandra Van Londen en Pieterjan Callewaert

WAT IS ONZE TAAK?

Als ouder in de ouderraad vergader je maandelijks met de schooldirectie. Er kunnen ook pedagogische aspecten (of vragen?) besproken worden. Je stelt je voor andere ouders op als een soort ombudsman bij grieven of bekommernissen. Ook in de “public relations” van de school speelt de ouderraad een sleutelrol (bijvoorbeeld door uitleg te geven tijdens de opendeurdag en een drankje te voorzien voor nieuwe ouders en leerlingen).

FINANCIËRING

Om onze werking te ondersteunen, vragen we aan alle ouders bij het begin van het schooljaar een vrijwillige bijdrage van 6 euro. Dit geld wordt gebruikt om aankopen te doen rond verkeersveiligheid, om goede sprekers te kunnen betalen en om projecten uit te kunnen voeren. Soms gebeurt er ook een gift aan de school om een bepaalde actie mee te ondersteunen.

 

Bovenop de vrijwillige bijdrage is de ouderraad dan ook gestart met trooper.be, waarbij er voor alle aankopen bij de belangrijkste online winkels een klein percentage wordt doorgestort naar de ouderraad. Het kost niet extra, enkel een paar seconden extra tijd om eerst “Ouderraad BimSem” te selecteren op trooper.be voor je je online aankoop doet.  Hier geldt het principe van “vele kleintjes maken groot”, dus allen naar trooper.be!

BELANGRIJKE DATA

Wil je deze graag rechtstreeks en steeds up-to-date in je agenda, dan kan je je via deze link abonneren.

Vergaderingen ouderraad 2023-2024

6 november

5 december

11 januari

1 februari

4 maart

14 april

14 mei

7 juni

Spaakreflectoren-aanval op de fietsenkelder

26 oktober vanaf 8u30 (ongeveer een uurtje maar korter kan ook): Hier hebben we zeker nog kandidaten voor nodig, inschrijven kan via deze link.

Fluocontroles aan de schoolpoort

Onaangekondigd voor de leerlingen, steeds van 8.00-8.30 uur

Infodagen voor schooljaar 2024-2025

9 maart van 9.00-17.00 uur voor 1ste jaars (ouderraad doet oudercafé): inschrijven

27 april in de namiddag voor 2de tot 6de jaars (ouderraad doet oudercafé): inschrijven

crowd-2457732_1920.jpg

ACTIVITEITEN

IMG_7829.JPG
A Classroom Lecture
IMG_7953.JPG

VERKEERSVEILIGHEID

Zorg dat je gezien wordt!

De ouderraad zet in samenspraak met de school sterk in op verkeersveiligheid, in het bijzonder zichtbaarheid in het verkeer. In dit kader verzorgt de ouderraad de fluo-items die de leerlingen van de eerste graad krijgen om aan hun boekentas of fiets te hangen. Jaarlijks voert de ouderraad ook een zichtbaarheidsactie uit in de fietsenkelder door het aanbrengen van spaakreflectoren op de gestalde fietsen.

INFOAVONDEN

Aanbod per graad

Doorheen het schooljaar organiseert de ouderraad meerdere infoavonden waarop een spreker een voor ouders relevant onderwerp uitdiept. Zo kan het gaan over een goede studiemethode (voornamelijk voor ouders eerste graad), hoe om te gaan met een puber in huis (veelal tweede graad) of over het maken van een studiekeuze na het secundair (derde graad).

Sowieso is er voor elk wat wils!

PRAKTISCHE ONDERSTEUNING

Activiteiten op school

De ouderraad is altijd een helpende hand tijdens de oudercontacten, verdelen van verloren voorwerpen, infodagen, eetfestijnen op school...

bottom of page