top of page

DIGISPRONG IN BIMSEM

De digitalisering in het onderwijs is in volle ontwikkeling. In het kader van de digisprong beschikken de leerlingen in BimSem vanaf het schooljaar 2022-2023 over een laptop.

Bij het uittekenen van de digisprong in BimSem werd niet over een nacht ijs gegaan. Een werkgroep met directie, ict-team en leerkrachten heeft de afgelopen jaren een doordachte digisprong voorbereid. Met een proefproject in 3 Bedrijf & Organisatie en 3 Sport deden we in het huidige schooljaar reeds heel wat praktijkervaring op. De invoering van de laptop voor personeelsleden in februari vormde een tweede stap. Tegelijk is het netwerk verder versterkt. De grootste stap, de digisprong voor leerlingen, werd voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de schoolraad. Met de input van leerlingen, ouders en lokale gemeenschap uit de schoolraad, werd uiteindelijk het huidige plan opgesteld. 

laptop

HET TOESTEL: HP PROBOOK 445 G8

In BimSem zal de digisprong gemaakt worden met de HP Probook 445 G8. Het gekozen toestel biedt een combinatie van innovatie, elementaire beveiliging en multimediamogelijkheden.

Klik op de knop hieronder voor meer informatie over de digisprong. 

leerlingen werken achter een laptop

HEBT U EEN LAPTOP VAN EEN ANDERE SCHOOL?

Is het toestel wel via een school met digisprongmiddelen aangekocht, dan kan het zijn dat het toestel ook binnen BimSem kan gebruikt worden.

Vul deze forms in om zeker te zijn dat uw laptop meegenomen kan worden in de digisprong. 

bottom of page