top of page

SCHOOLREGLEMENT

Het schoolreglement is een juridisch document. Het is het contract dat de school met je ouders sluit. Kort samengevat staat er in dat de school jou naar best vermogen onderwijs aanbiedt en dat je ouders zich er voor garant stellen dat je je correct gedraagt.

Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist.

In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement doorneemt, ermee akkoord gaat en het naleeft. Hieronder vind je de belangrijkste regels voor je dagdagelijkse leven op BimSem. Deze regels staan ook vooraan in je agenda. 

bottom of page