top of page

ÉÉN MET JEZELF, SAMEN MET ELKAAR

BimSem internaat is een schoolgebonden internaat voor jongeren tussen 6 en 18 jaar. Omdat we voldoende aandacht en zorg aan elke intern willen besteden, is ons internaat verdeeld in leefgroepen. Elke leefgroep wordt begeleid door een opvoeder. Zij/hij is het eerste aanspreekpunt voor de intern en de ouders.
Ons pedagogisch project steunt op kernwaarden als respect, veiligheid, openheid, structuur, vertrouwen, persoonlijke ontwikkeling, eerlijkheid, verbinding, verantwoordelijkheid en luisterbereidheid.
Ontdek meer over ons pedagogisch verantwoord opvoeden in onze visietekst over het internaat.

VISIE

BimSem internaat geeft ruimte aan kinderen uit het basis- en secundair onderwijs om te groeien tot zelfstandige, creatieve, verdraagzame en gelukkige jongeren. Het internaat creëert hiervoor een huiselijke, rustige en warme omgeving waar regelmaat en structuur een leidraad zijn. Samen met de ouders en de school bieden we de nodige ondersteuning aan het kind. Onze opvoeders zijn hier een ideale partner in de opvoeding van onze kinderen en jongeren. We zoeken naar een juiste pedagogische en didactische ondersteuning op maat van elke kind.
Er heerst een energieke, zorgzame sfeer met respect voor ieders tempo en eigenheid. Er wordt voorzien in een brede waaier van ervaringsgerichte activiteiten waarbij zorg op maat en een individuele, warme aanpak van de jongeren en context centraal staat. Dit alles in een stabiele en veilige omkadering.

1B0BFCBE-BBB9-4755-A39F-C13FCE4CA5D5.jpeg

DAGINDELING LAGERE SCHOOL

DAGINDELING EERSTE GRAAD

DAGINDELING TWEEDE GRAAD

DAGINDELING DERDE GRAAD

leerlingen op internaat

AFWEZIGHEDEN

Meld via onderstaand formulier de afwezigheid van uw zoon of dochter op het internaat.

Library

TOESTEMMING PUBLICATIE BEELDMATERIAAL

TOESTEMMING ZELFSTANDIG VERPLAATSEN

TOESTEMMING GEBRUIK CO-ACCOUNT SCHOOLPLATFORM

TOESTEMMING MEDICATIEBELEID INTERNAAT

bottom of page