top of page

HET KLEIN SEMINARIE

(1830-1988)

Het Klein Seminarie van Mechelen werd in 1830, nog in de Nederlandse tijd, gesticht door Mechelse aartsbisschop Fr. de Méan. Het werd ondergebracht in het achttiende-eeuwse Hof van Coloma en in de restanten van het zestiende-eeuwse Hof van Hoogstraten.

Van bij zijn oprichting was het Klein Seminarie een internaat. J. Bosmans was de eerste superior (directeur) van het Klein Seminarie van Mechelen. Er waren twee afdelingen: wijsbegeerte (twee jaar, voorbereidend op het Groot Seminarie) en humaniora. Die structuur werd behouden tot 1935, toen de afdeling wijsbegeerte verhuisde naar het Sint-Jozefseminarie te Sint-Katelijne-Waver (nu Borgerstein). Tijdens de oorlog bleef de school niet bespaard: de naderende Duitsers beschoten in mei ’40 de toren. Het torengebouw werd mee vernield. De humaniora werd uitgebouwd met de richtingen economie, Latijnse en natuurwetenschappen. In 1982 werd, door de ruime beschikbare sportinfrastructuur de sporthumaniora opgericht en in 1985 ook de richting handel. In de sporthumaniora werden ook de eerste externen toegelaten.

De internen konden vanaf 1985 geleidelijk de nog negentiende-eeuwse slaapzalen met chambretten verlaten en hun intrek nemen in nieuwe, individuele kamers.

DE KATHOLIEKE NORMAALSCHOOL MECHELEN, LATER HET BERTHOUTINSTITUUT

(1879-1988)

In 1879, het jaar dat de schoolstrijd losbarstte, richtte T. Van Campenhout (toen plebaan-deken van de St.-Romboutskathedraal en tussen 1854 en 1865 superior van het Klein Seminarie), de Katholieke Normaalschool van Mechelen op. In reactie op de “ongelukswet” van Van Humbeeck zouden daar onderwijzers opgeleid worden voor de vrije katholieke lagere scholen. De school werd gevestigd in gebouwen “Onder den Toren” (nu de eerste-graadsschool van Technische Scholen Mechelen).

In 1957 werd op de Schuttersvest lager middelbaar onderwijs opgericht in de “Algemene Middelbare van de Katholieke Normaalschool”. De school was gehuisvest in de gebouwen van het vroegere pensionaat van de Dames de Marie. Door die oprichting zou, na het afschaffen van de vierde graad lager onderwijs, de doorstroming van het lager onderwijs naar de onderwijzersopleiding behouden blijven. Vanaf 1965 zou deze school als “Vrije Middelbare School” (V.M.S.) gekend staan.

In 1966-’68 verhuisden de Katholieke Normaalschool, de V.M.S. en hun lagere school naar de Bleekstraat. Op een vrijgemaakt perceel van het Klein Seminarie werd daar een nieuw gebouw gezet. Omdat de Normaalschool vanaf die tijd ook een diploma secundair onderwijs ging uitreiken en dus een “gewone middelbare school” in huis had, werd voor alle afdelingen een nieuwe benaming aangenomen. Men koos voor Berthoutinstituut Mechelen (B.I.M.), naar het middeleeuwse geslacht dat vlakbij de nieuwe vestiging een versterking had. De school was een van de eerste in Vlaanderen die reeds in 1968 de studierichting menswetenschappen (het huidige humane wetenschappen) inrichtte.

In 1981, onder het directeurschap van H. Van Hauwe, werd het onderwijs gemengd. In 1987 werd de onderwijsopleiding afgesplitst van de secundaire afdeling en gefuseerd met de lerarenopleiding van de Normaalschool van Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

luchtfoto gebouwen BimSem

HET BERTHOUTINSTITUUT – KLEIN SEMINARIE

(1988 - … )

In 1988 fuseerden beide scholen tot een geheel met 670 leerlingen in het secundair onderwijs. De benaming van de “nieuwe” school werd Berthoutinstituut-Klein Seminarie (BimSem). De eerste directeur was G. Claus, tevoren directeur van het Klein Seminarie.

De renovatie van het internaat werd in 1994 voltooid. In 1995 werd het internaat toegankelijk voor meisjes en breidde het zich ook uit tot het eerste leerjaar van het lager onderwijs.

Met het aanbreken van het nieuwe millennium rondde het secundair onderwijs de kaap van de 1000 leerlingen. De twee belangrijkste gebouwen van de school, gebouw Bleekstraat (B) en Voochtstraat (V), waren dringend aan vernieuwing toe. Ze dateren van eind jaren ‘60: een periode toen de term “energiebesparing” niet bestond. Het schooljaar 2011-’12 werd een jaar van verbouwingen en resulteerde in energiezuinige en moderne gebouwen. De heraanleg van de speelplaats en de opening van sportcomplex in 2022 vormen de laatste grote werkzaamheden in BimSem.

 

De laatste jaren schommelt het aantal leerlingen in de secundaire school rond de 1200 leerlingen. Binnen de groep van BimSem volgen daarnaast ook om en bij de 350 leerlingen basisonderwijs verspreid over drie locaties (BimSem, Luchtballen en Wondertuin). Het internaat telt tot slot zo’n 130 internen.

bottom of page