Aanmelding Kerstmis 2022

Uw zoon of dochter maakte aan het einde van het vorige schooljaar een doordachte studiekeuze. Mogelijk lijkt de studiekeuze die toen gemaakt werd niet langer de juiste. Hoewel het wisselen van richting met grote voorkeur tijdens de zomermaanden gebeurt, kan het uitzonderlijk zijn dat een overstap met Kerstmis toch te overwegen (of zelfs aan te bevelen) is. Hier kan u uw zoon of dochter aanmelden voor een plaats in BimSem indien deze beschikbaar is.

Continue reading “Aanmelding Kerstmis 2022”

BimSemlab: Simon Gronowski, Holocaustoverlever

Op maandagmiddag kreeg onze school bezoek van Simon Gronowski als eerste spreker van BimSemLab dit schooljaar. BimSemLab organiseert lezingen over thema’s die niet noodzakelijk aan bod komen in de gewone lessen en probeert leerlingen zo een ruimere blik op de wereld te laten ontwikkelen. 

Continue reading “BimSemlab: Simon Gronowski, Holocaustoverlever”

Rustig lesbegin en respect voor materiaal en mensen

Na de herfstvakantie starten we elk lesuur met een nieuwe routine om rustig te starten in de klas. Bekijk de video zodat je weet hoe je na de herfstvakantie rustig de klas binnengaat, je lesmateriaal klaarlegt en wacht op de leraar om te gaan zitten. Respect voor materiaal en alle mensen rondom jou! #wearebimsem

Continue reading “Rustig lesbegin en respect voor materiaal en mensen”

BimSemBakt #1

Op donderdag 28 oktober ging de eerste BimSemBakt middagactiviteit door georganiseerd door mevr. Van den Driesschen. De middagactiviteit is nieuw in het project B-Art, een initiatief van leraren en ondersteunend personeel om tijdens de speeltijd een gevarieerd en leuk aanbod middagactiviteiten aan te bieden. Vandaag op het menu: Pumpkin spice mummy cookies!

Continue reading “BimSemBakt #1”