top of page
Zoeken
  • carlovanrompaey

Opening nieuw sportcomplex

Na een intense periode van werken en archeologische opgravingen heeft het oude sportgebouw plaats gemaakt voor het nieuwe sportcomplex van BimSem.

Vrijdag 2 september vond de officiële opening plaats, het werd een mooie avond geleidt door Nele Vertommen, met toespraken van Lieven Boeve (directeur-generaal katholiek onderwijs Vlaanderen), kardinaal Jozef De Kesel, architecte Ilse Diddens, onze directeur van de derde graad Jürgen Huyghe.


Het was ook een muzikale avond dankzij Lotte Vander Elst met zang en piano, Tessa De Raes op cello, Johanna Destuyver op viool (begeleid door haar mama) en een trio van leerkrachten Raf Cornelis, Staf Dominicus en uit het internaat An Janssens.


Twee oud-leerlingen, Josse De Broeck en Axel Guérin, maakten de avond wat spectaculair met hun acrobatische stunts.Hieronder kan u meegenieten van het gebed dat de kardinaal voorlas voor de inhuldiging van het sportcomplex:"God, we willen U vandaag danken.

Danken om alles wat ons gegeven is,

alles wat ons leven zinvol maakt,

alles wat ons hart verblijdt.

Bovenal danken we U om de mensen om ons heen,

allen met wie we in lief en leed verbonden zijn,

allen die met ons het leven delen.


We danken U voor hen die ons zijn toevertrouwd.

In het bijzonder de zovele jonge mensen

die hier school lopen en die we helpen

om wegwijs te geraken in het leven

en stilaan hun eigen weg te vinden.


Dat zij door kennis en onderwijs

de schoonheid en de rijkdom

van uw schepping mogen ontdekken

en uitgroeien tot goede en verantwoordelijke mensen.


Uw Zoon, Jezus, heeft ons het evangelie gebracht,

een leerschool van liefde en solidariteit.

Laat dit evangelie onze inspiratiebron zijn

Dat we er in blijven geloven

te midden van alle uitdagingen en moeilijkheden.

Dat we blijven beseffen hoe belangrijk onze inzet is

om jonge mensen nabij te zijn,

te helpen en te begeleiden

en zo mee te bouwen aan een menselijke

en rechtvaardige samenleving.


In die zin vragen wij U deze kruisbeelden te zegenen.

Het kruis, in oorsprong een foltertuig,

is voor ons een teken geworden van Hem

die deze wereld ten einde toe heeft liefgehad.

Laat dit kruis op deze school een teken zijn

van onze bereidheid elkaar lief te hebben en te waarderen.


In het bijzonder vragen wij U vandaag:

laat uw zegen rusten op dit sportcomplex

en op allen die hier sport en spel zullen beoefenen.

Schenk kracht en lenigheid en speelse vreugde.

Verwek hier eerbied en waardering

voor al het schone dat in elke mens ligt.

Laat velen elkaar hier ontmoeten

wedijverig maar nooit bitter, loyaal,

broederlijk en rechtvaardig.

Laat niemand hier onveilig zijn.

Zegen deze kruisen,

zegen deze plaats en allen die er vertoeven.

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.


Dat vragen wij U, Gij die onze God zijt

in tijd en eeuwigheid."155 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Klasdag

Comments


bottom of page