top of page

KLASTITULARIS

Moet het gezegd worden dat je leerkrachten, je klastitularis in het bijzonder, de eerste lijn vormen om je in je studie- en ontwikkelingsproces bij te staan. Vragen bij de leerstof, een praktisch probleem, behoefte aan een goed gesprek… deze mensen zijn blij als ze jou kunnen en mogen helpen.

GRACO'S

1ste graad: Peter Jacobs
2de graad: Merel De Vroey en Eva Delestré
3de graad: Hannelore Six

 

De graco’s helpen je om binnen de regels van het schoolreglement te blijven. Dat doen zij in de eerste plaats coachend: waar loopt het mis? Hoe komt dat? Op welke manier kunnen we dat vermijden?… Soms zullen zij ook bestraffend optreden. Natuurlijk hopen ze dat tot een minimum te beperken. Bij de graco’s kan je ook terecht voor een toestemming om de school vroeger te verlaten (bv. om naar de tandarts of een begrafenis te gaan). Tot slot helpt een van de graadscoördinator 3de graad, mevrouw Six, je bij vragen over je studiekeuze.

Graadcoördinatoren en leerlingbegeleiding
leerlingencoach Caroline Deswert

LEERLINGENCOACH

Caroline Deswert helpt je als het even wat moeilijker loopt: zowel op medisch als op psychosociaal vlak. Zo volgt ze leerlingen op die geconfronteerd worden met een leerstoornis en bekijkt ze of de school maatregelen kan aanbieden om hun leerproces te bevorderen. Soms liggen leerlingen met zichzelf of hun omgeving in de knoop. Sommige van die problemen kan en moet je zelf oplossen. Voor de andere problemen kan je op de hulp van de leerlingencoach rekenen. Mogelijk verwijst mevrouw Van den Abbeele je door naar de mensen van het CLB of naar een andere gespecialiseerde organisatie.

bottom of page