't Sociaal Profijtje

Het Sociaal Profijtje is een sociale kruidenier van het sociaal centrum in Mechelen. Alleen mensen die doorgewezen worden door het OCMW, de mutualiteit en de integratiedienst kunnen er terecht voor goedkope producten. De consumenten mogen maximum één jaar op twee inkopen komen doen, dit is om gewenning te voorkomen. De doorverwijzing gebeurt op basis van het inkomen (maximum leefloon van 50 euro per week).

Het Sociaal Profijtje werkt samen met Carrefour, deze sociale supermarkt wordt gebruikt door een 150-tal gezinnen. Hoewel de winkel pas om half tien opent, staan er al om zes uur 's ochtends mensen voor de deur. Soms is de sfeer wat gespannen tussen de wachtende mensen. Sommigen aanvaarden niet dat ze uren moeten aanschuiven en bedenken hun eigen wachtsystemen. Door deze strubbelingen mag er in de supermarkt telkens slechts één persoon binnen om ruzies te voorkomen.

't Sociaal Profijtje