BimSem begint in oktober aan het bouwen van een nieuw sportcomplex. Tijdens deze bouwwerken keren we terug naar de verkeers­situatie van tijdens de afbraak­werken. Dat wil zeggen dat de Voochtstraat vanaf maandag 12 oktober onderbroken zal zijn voor auto­verkeer. Voor fietsers en voet­gangers wordt de circulatie wel gevrijwaard door het open houden van een fiets- en voetgangersdoorgang van 2 meter.

Concreet wil dit zeggen dat de Voochtstraat tweerichtingsverkeer wordt aan beide zijden van de onderbreking om de bereikbaarheid van de garages te garanderen. Het is dan ook toege­staan dat auto’s via de kasseistrook aan de Wondertuin naar de Korte Maagdenstraat rijden.

Qua activiteit blijft het de eerstvolgende dagen op de werf nog rustig. Momenteel worden er voornamelijk voorbereidingen getroffen voor het starten van de werken, zoals het plaatsen van de werfkeet en het beveiligen van de werfzone. In deze periode wordt ook het archeolo­gisch onderzoek gevoerd. Om de hinder voor de buren zoveel mogelijk te beperken, wordt de torenkraan op de speelplaats gezet. Over een tiental dagen wordt er hiervoor een betonplaat gegoten. De torenkraan zelf wordt geplaatst op 5 november, tijdens de Allerheiligenvakantie. Tijdelijk is de Voochtstraat dan uit veiligheidsoverwegingen volledig afgesloten.

verkeerssituatie