We dragen verbondenheid hoog in het vaandel en voeren elk schooljaar preventief en curatief de strijd tegen pesten. Met de Vlaamse week tegen pesten (van 5 tot 12 februari) in het vooruitzicht zetten we in op Kracht In Positiviteit (KIP).

1 op 6 jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pesten. Velen van hen dragen daar heel lang de gevolgen van. Pesten snijdt diep! Ook tijdens de 16de Vlaamse Week tegen Pesten maken we graag een vuist tegen pesten, samen met alle leerlingen. Om van BimSem een duurzame, pestarme school te maken zetten we – veel meer dan 1 week – in op de Kracht In Positiviteit: “Op mij dus…jullie KIP! Durft elke klasgroep mijn 5 uitdagingen aan?” #positivevibes

Enkele collega’s van de werkgroep tegen pesten staken de koppen bij elkaar. Resultaat: in afwachting van ‘het vaccin’ besmetten we onze 1150 leerlingen met een extra dosis positiviteit.

Zowel onze leerlingen op school als thuis (afstandsonderwijs voor graad 2 en 3 week om week) krijgen door onze KIP 5 uitdagingen voorgeschoteld, met als ultieme apotheose de lancering van onze ‘masked Bimmer’. Welke klasgroep ontmaskert de KIP?

KIP-PLAN

  1. Bedenk een spreuk waar je instant vrolijk van wordt; noteer deze klasspreuk stijlvol op de poster en bevestig deze aan je klasdeur.
  2. Bedank op een geheimzinnige, originele manier onze poetsploeg. Ze staan méér dan ooit klaar om onze gezondheid te verzekeren.
  3. Doe als klas iets goed voor de wereld/maatschappij… laat zien dat de verbondenheid binnen BimSem de klasmuren overstijgt.
  4. Speel tijdens de klaslunch onze KIP-tionary; per klasnummer krijg je een positief begrip… teken of beeld uit en raden maar!
  5. Bekijk je nieuwsbrief: onze masked bimmer… noteer in de juiste volgorde de titels van mijn laatste nummers die bruisen van positiviteit. Kip-medley!

Ultieme vraag… DE KIP IS… mevrouw/meneer?

Volg ook alles op onze instagram @bimsem2800