We stellen onze school ook graag virtueel aan jullie voor met een virtuele rondleiding. Via filmpjes en PowerPointpresentaties laten we jullie graag kennismaken met onze gebouwen en de sfeer op school.

Aan de hand van een virtuele rondleiding kan je doorheen ons gebouwencomplex scrollen. Wanneer je op deze virtuele manier een gebouw binnengaat, krijg je een perspectief van 360°. In de gebouwen of op de speelplaatsen krijg je regelmatig bijkomende info te lezen of filmpjes te zien wanneer je op de cirkeltjes met een ‘i’ erin klikt. Je vervolgt je rondleiding door op de pijltjes te klikken. Je kunt ook een specifiek gebouw uitkiezen door onderaan in het midden van het scherm op het pijltje te klikken. Je kunt deze virtuele rondleiding hier starten.  We wensen je heel plezier bij je verkenning van BimSem!