Onze infoavonden en infodagen over het eerste jaar kunnen door de coronacrisis spijtig genoeg niet meer doorgaan. Daarom hebben we een aantal filmpjes gemaakt om BimSem toch digitaal te kunnen voorstellen. 

Een aantal filmpjes zijn zeker ook interessant voor leerlingen en hun ouders die eraan denken om in het 2de tot 6de jaar in te stromen in BimSem. Andere filmpjes richten zich dan weer expliciet op de toekomstige eerstejaars en hun ouders.

We hopen jullie op deze manier toch een beeld te kunnen geven van onze school. Indien jullie vragen hebben die jullie tijdens onze infomomenten wilden stellen, kunnen jullie ze ons nog steeds telefonisch tijdens de schooluren (015 20 35 30) of per mail stellen: info@bimsem.be.  Aarzel zeker niet om ons te contacteren.

Virtuele rondleiding door de gebouwen

We willen jullie onze gebouwen tonen aan de hand van een virtuele rondleiding waarbij je doorheen ons gebouwencomplex kunt scrollen. Wanneer je op deze virtuele manier een gebouw binnengaat, krijg je een perspectief van 360°. In de gebouwen of op de speelplaatsen krijg je regelmatig bijkomende info te lezen of filmpjes te zien wanneer je op de cirkeltjes met een ‘i’ erin klikt. Je vervolgt je rondleiding door op de pijltjes te klikken. Je kunt ook een specifiek gebouw uitkiezen door onderaan in het midden van het scherm op het pijltje te klikken. Je kunt deze virtuele rondleiding hier starten.  We wensen je heel plezier bij je verkenning van BimSem!

Een schooldag in BimSem… in het Engels

Onze eerstejaars krijgen vanaf dit schooljaar ook het vak Engels en ze zijn daar al zeer goed in! Ze kregen voor het vak Engels de opdracht om uit te leggen hoe een schooldag in BimSem eruit ziet. Het resultaat vind je in dit filmpje.

Ja, deze meisjes zijn er zeker klaar voor om in het tweede jaar CLIL (= Content and Language Integrated Learning) te volgen. Dit betekent dat je bepaalde vakken in het Engels en in het Frans kunt volgen. Zo kun je in het tweede jaar Natuurwetenschappen in het Engels en Beeld in het Frans volgen.

Een school is meer dan lesgeven alleen

Natuurlijk wordt er op een school lesgegeven en natuurlijk kom je naar school om te leren. Maar een school is veel meer dan dat en wil jullie ook veel meer leren dan beter worden in wiskunde, Frans, Latijn, Nederlands, wetenschappen… We willen bijvoorbeeld ook graag dat je weet wat er in de wereld gebeurt, dat je kritisch kunt omgaan met alle informatie die op je afkomt, dat je jezelf beter leert kennen, dat je je bewust wordt van alle talenten die je in je hebt, dat je goed leert communiceren met anderen, dat je meningsverschillen en conflicten op een goede manier leert oplossen, dat je weet hoe we zorgzaam kunnen omgaan met onze planeet én dat je bereid bent om je daarvoor zelf te engageren, dat je solidair bent met mensen die het minder goed hebben dan jij… We zouden zo nog een tijdje kunnen doorgaan.

Elke school maakt natuurlijk keuzes in wat we je allemaal willen bijbrengen buiten de vakinhouden zelf, ook BimSem. Dat staat samengevat in het opvoedingsproject. Je vindt hier een doorklik naar een verkorte versie van het opvoedingsproject van BimSem. Die tekst is echter meer op maat van je ouders geschreven. Via de volgende twee filmpjes laten we je kennismaken met wat we in BimSem allemaal belangrijk vinden buiten het vakinhoudelijke. In ons opvoedingsproject staan drie woorden centraal die met een ‘m’ beginnen:

  • Menselijk
  • Motiverend
  • Maatschappijgericht

We hebber er een vierde ’m-woord’ aan toegevoegd: ‘meer’.

Ze vormen de leidraad voor de filmpjes.  

Bijzondere activiteiten in het eerste jaar

In dit filmpje werpen we een blik op een aantal bijzondere activiteiten en excursies in het eerste jaar. We geven jullie ook al een voorsmaakje van onze projectweek waarin we jullie laten kennismaken met alle basisopties die in het tweede jaar kunt kiezen.

Talenten ontdekken en ontwikkelen

In ons eerste jaar Moderne talen & wetenschappen krijgen de leerlingen het ‘vak’ STEAM & talent. Ze kunnen hier kiezen uit een zestal talentmodules die ze verder willen verkennen of uitdiepen:

  • Fotografie
  • Sport en gezondheid
  • Toneel
  • Hout en metaal
  • Natuurexploratie
  • Arduino: robotica

De leerlingen kunnen twee modules kiezen waaraan ze elk een zestal weken werken. De modules zijn gelinkt aan de basisopties die de leerlingen in het tweede jaar kunnen kiezen. Zo kunnen we hen helpen om een goede keuze te maken die aansluit bij hun talenten en interesses.

De leerlingen die Klassieke talen volgen, krijgen in het eerste jaar 4 uur Latijn.

In het volgende filmpje krijg je een beeld van STEAM & talent en van creatieve activiteiten en excursies voor het vak Latijn.