Deze week bracht de Tibériadegemeenschap een bezoek aan BimSem. De Tibériade is een jonge kloostergemeenschap. Ze wonen zeer eenvoudig en sober midden in de natuur in Lavaux-Sainte-Anne. Tot 22 november bezochten ze Mechelen.

Bij ons op school brachten ze een bezoek aan alle vierdes en zesdes tijdens de lessen godsdienst. Ze legden daar getuigenissen af van de levensweg die ze gekozen hebben en de leerlingen konden hen ook vragen stellen. Het was een verhaal dat vele van onze leerlingen wist te raken. Daarnaast verzorgden de broeders en zusters ook een gebedsmoment voor alle leerlingen en personeelsleden. Ze zorgden dan ook zelf voor muziek en zang.

‘s Avonds verzorgden ze ook een bezinningsmoment voor de internen. Wanneer ze onderweg zijn, neemt de Tibériade altijd een ezel mee… In BimSem kon hij verpozen in de voormalige kinderboerderij.

Meer informatie over de gemeenschap vind je op de uitgebreide website.