Project zichtbaarheid

Onder het motto “Zorg dat je gezien wordt” wil de ouderraad de zichtbaarheid van de leerlingen op weg van en naar de school verhogen. Leerlingen van het zesde jaar die de peter of meter zijn van een klas in het eerste jaar gaven op 29 oktober een les aan “hun” petekinderen over zichtbaarheid in het verkeer en veiligheid op weg van en naar school. Continue reading “Project zichtbaarheid”