Maandag 29 maart 2021 start het aanmeldingssysteem voor nieuwe leerlingen in het eerste middelbaar voor het schooljaar 2021-2022. In onderstaande video informeren we jullie graag over de procedure.

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven.
Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

In onderstaande video herhalen we de procedure:

Meer informatie kan u ook vinden op aanmelden.school