Op woensdagvoormiddag 30 mei vond het jaarlijks slotfeest “de sportapotheose” plaats. Tijdens deze “apotheose” werden de finales van de sportcompetities georganiseerd: voetbal, basketbal, handbal en volleybal. Daarna verzamelden alle leerlingen en personeelsleden op de speelplaats voor een “show”. Een schitterende dag voor onze leerlingen! 
Dit jaar kreeg de “sportapotheose” een speciaal tintje. Internaatsbeheerder Leo Meysmans die mee het internaat van BimSem sinds 1 september 1995 leidt, heeft beslist om te gaan genieten van een welverdiend pensioen. Met 23 jaar directeurschap is Leo Meysmans de internaatsbeheerder met een erg lange (misschien wel de langste?) staat van dienst in het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Zo’n speciale gebeurtenis mocht natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Op verschillende momenten werd Leo Meysmans in de bloemetjes gezet om hem te bedanken voor zijn lange staat van dienst. Zo werd er tijdens de apotheose een ludiek demonstratiewedstrijdje gespeeld door internaatsopvoeders, leerkrachten en leerlingen onder voorzitterschap van Leo. Hij is immers naast internaatsbeheerder ook voorzitter van voetbalclub Sporting Tisselt.

Tijdens de “sportapotheose” worden ook de cheques uitgereikt met de bedragen die de leerlingen inzamelden tijdens de vastenacties voor projecten in de Derde Wereld. BimSem steunt dit jaar vier projecten in de Derde Wereld. Hiervoor zamelden de leerlingen maar liefst € 14 357,29 tijdens de vastenactie. Ze lieten zich sponsoren voor de vastenvoettocht of zetten allerlei acties op om fondsen te verzamelen voor “hun” project. De leerlingen van de 1ste graad steunen een project in Nepal. Quality of Life Nepal helpt bij projecten rond watervoorziening, de bouw van scholen en moedigt plaatselijk ondernemerschap aan. Zo investeren onze leerlingen mee in de aankoop van buffels.

De leerlingen van het 4de jaar steunen een project in Uganda. De organisatie Compassion zet wereldwijd projecten op poten vanuit de overtuiging dat investeren in de toekomst van kinderen de hele gemeenschap ten goede komt. Concreet steunt BimSem de bouw van extra klaslokalen. Een leerling uit het 4de jaar, Siebe Gijsels, is nauw betrokken bij Compassion en steunt via zijn persoonlijk engagement (BIKE4LIFE) de organisatie actief.

De leerlingen van het 3de en het 5de jaar steunen een project in Tanzania: MAJI.Tegen eind 2018 wil men het dorp Endallah van permanent en vlot toegankelijk water voorzien door de uitbreiding van het bestaande distributienetwerk en een eigen boorput.

Enkele klassen in het 6de jaar steunen een project in Senegal. Dit project heeft vooral tot doel ervoor te zorgen dat de jongeren in het dorp (Bagaya) aan de slag blijven.

Verder wil dit project ook helpen bij de aankoop van een ambulance, de aanleg van een marktplein, het opstarten van een installatie voor het verwerken van mango’s …
De cheques worden tijdens de sportapotheose uitgereikt aan de projectverantwoordelijken.