Traditioneel besteedt BimSem in de aanloop naar Kerstmis aandacht aan de Vierde Wereld. Ook dit jaar besloten we op initiatief van de actiegroep Welzijnszorg om de plaatselijke Sint-Vincentiusvereniging te steunen. We deden dit ook al de voorbije jaren.

Sint-Vincentius

Sint-Vincentius is een katholieke vennootschap van leken in dienst van noodlijdende medemensen, ongeacht hun ras, afkomst, godsdienst of overtuiging. Hun vrijwilligers bedelen gratis voedselpakketten, helpen bij administratieve problemen, doen aan schuldbemiddeling, bieden een luisterend oor, zoeken mee naar oplossingen, allemaal met de uiteindelijke bedoeling minderbedeelden beter in het maatschappelijk leven te integreren. Via een speciaal fonds steunen zij ook de schoolgaande kinderen uit probleemgezinnen financieel.

Dit jaar is de Sint-Vincentiusvereniging van start gegaan met het openen van een supermarktje waarin goederen tegen een lage prijs worden aangeboden. Kansarmen kunnen daar beperkte aankopen doen tegen lage prijzen in functie van het aantal gezinsleden. Twee keer in de week is dit supermarktje geopend. Concreet zamelen wij dit jaar met BimSem verzorgingsproducten in voor baby’s, kinderen en tieners die dan zullen worden aangeboden in het supermarktje. Leerlingen en hun ouders en personeelsleden van BimSem kunnen in de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie de vereniging sponsoren door de schenking van toiletartikelen zoals zeep, douchegel, shampoo, haargel, een kam, een borstel, toiletzak, tandpasta, deodorant…

De leerlingen en personeelsleden deponeren de door hen verzamelde producten in een doos die vooraan in elk klaslokaal staat. De actie bereikt dus deze week zijn orgelpunt.

Kerstkaartjes schrijven voor het Hof Van Egmont

De leerlingen van de klassen 1 Klassieke Talen A en B wilden ‘iets’ doen voor mensen die het in deze coronatijd moeilijk hebben. Onder impuls van klastitularis Bianca Rombauts kwamen ze op het idee om warme kerstgroeten te sturen naar de bewoners van een rust- en verzorgingstehuis. Enkele leerlingen hadden in het verleden in het ‘Hof Van Egmont’ vrijwilligerswerk gedaan en zo was de keuze snel gemaakt. De titularis legde contact met het ‘Hof van Egmont’ en daar reageerden ze onmiddellijk enthousiast. Het verzorgingstehuis bezorgde ons een lijst van 107 bewoners die graag een kerstkaartje zouden krijgen.

Tijdens het klasse-uur van enkele weken geleden maakten de leerlingen prachtige kunstwerkjes van kerstkaarten. Van dit gezamenlijk knutselmoment werd een mooi filmpje gemaakt dat de titularis postte op de Facebookpagina van ‘De warmste week’. Het leverde de leerlingen een leuke digitale aanmoediging op van Linde Merckpoel. Deze week maken ze van de periode tussen het laatste examen (maandag) en het uitreiken van het rapport (vrijdag) gebruik om hun tekstjes voor de kerstkaartjes te schrijven.

Ze pakken dit op verschillende manieren aan: een algemene kerstgroet, een rijmpje of gedichtje, een heel persoonlijke boodschap voor de bewoner, hoe zij de coronaperiode ervaren, een wens voor 2021… Van een aantal bewoners gaf Hof van Egmont de persoonlijke interesses en hobby’s door. Ook daar kunnen de leerlingen op inspelen in hun warme kerstgroet.

Elke leerling schrijft zo drie persoonlijke kerstkaartjes.

Op vrijdag 18 december brengen de leerlingen hun kerstkaartjes mee tijdens de rapportuitreiking tussen 8.30 u. en 10.10 u. De titularissen verzamelen ze en brengen ze naar het Hof van Egmont, na een rustperiode van 72 uur. We passen ook bij deze actie de coronamaatregelen uiteraard strikt toe.

Het Hof van Egmont vindt het initiatief van onze leerlingen alvast heel fijn. Ze laten weten dat hun bewoners hun sociale contacten enorm missen. Hopelijk kan het kaartje van onze leerlingen een lichtpuntje voor hen zijn in deze eindejaarsperiode.

https://fb.watch/2qPnVJAAG-/