Deze week is een echte solidariteitsweek op BimSem. Vandaag vond onze sobere maaltijd plaats, en morgennamiddag houden we onze jaarlijkse vastenvoettocht. De opbrengst van beide initiatieven gaat integraal naar de vastenprojecten die we dit jaar steunen.

De leerlingen die deelnamen aan de sobere maaltijd kregen een bord soep en twee boterhammen als middagmaal. Ook onze directeurs, het hele lerarenkorps en onze secretariaatsmedewerkers deden mee.