Wie zijn kind digitaal aangemeld heeft voor het eerste jaar kon normaal gezien de inschrijving vervolledigen op school vanaf woensdag 13 mei. Deze registratie kan niet op school plaatsvinden wegens de coronamaatregelen, maar gebeurt digitaal. Ouders wiens kind een effectieve plaats heeft in het eerste jaar van BimSem hebben een e-mail gekregen over hoe de inschrijving online administratief afgerond kan worden.

Dit moet gebeuren vóór 1 juni. Ouders wiens zoon of dochter een indicatorleerling is, moeten eerst het bewijs hiervoor aan de school bezorgen vooraleer de inschrijving verder afgerond kan worden.

Uit de vragen die we krijgen merken we dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe de afronding digitaal moet gebeuren. Onderstaand screenshot brengt hopelijk de nodige verduidelijking.