Voor het vak Sociale Activiteit in het zesde jaar kunnen de leerlingen o.a. kiezen voor de “reddingsbrigade”. Dat houdt in dat leerlingen van het zesde jaar leerlingen van de eerste graad die het wat moeilijker hebben voor Frans of wiskunde helpen voor deze vakken. Dat doen ze tijdens de middagpauze of ’s avonds tijdens de huiswerkklas. Op donderdag 29 september gaf de “reddingsbrigade” een “gastoptreden” in alle klassen van het eerste jaar tijdens het klasse-uur. De zesdejaars legden aan de eerstejaars de studiemethode van Maes uit die we op school gebruiken. De verschillende studiestappen werden overlopen en in de klassen ontsponnen zich boeiende gesprekken over “hoe studeren”. Ervaringsdeskundigen uit het zesde jaar die de jongsten in de BimSemgemeenschap leren hoe ze moeten studeren. Dat slaat aan!