Proficiat aan al onze leerlingen die vandaag hun diploma hebben behaald! We zijn fier op ieder van jullie.

Onze directeurs spraken onze kersverse afgestudeerden toe. Hieronder kunnen jullie mee lezen hoe onze directeur Koen Van den Noortgate onze nieuwste generatie BimSem alumni uitwuifde.

Denk eraan: BimSemmer blijf je voor het leven!

Beste ouders
Beste collega’s
Beste leerlingen

Achter jou zitten spijtig genoeg geen ouders. Toch niet letterlijk. Misschien hebben ze de afgelopen weken wel figuurlijk veel achter je gezeten: zorg dat die taak in orde is, heb je al gedaan voor school, moet jij niet studeren… Maar meer dan achter jou zitten, staan ze ook achter jou, zelfs al zijn ze hier niet. En geloof me, ze zijn ook fier op jou, nog meer dan dat wij dat zijn. Voor sommigen onder jullie liep het middelbaar van een leien dakje, voor anderen was het daarentegen soms bijzonder moeilijk: tegenvallende cijfers, een tanende motivatie, moeilijkheden in de klas. Als jij het moeilijk had, dan hadden je ouders het ook moeilijk. Weet dat ze allemaal als zij nog wakker waren en jij al bed lag wel eens serieus hebben gedacht: hoe gaat dat lopen? Of recenter, dat jullie ouders als jij nog wakker was en zij al in bed lagen waarschijnlijk af en toe wakker hebben gelegen over je schoolloopbaan en jonge leven. We vinden het dan ook spijtig dat ze er last minute niet bij kunnen zijn voor jouw proclamatie. Neem ze straks even goed vast, of geef een knipoog, of zeg even merci. Ze verdienen dat, ook al zou je het zelf misschien soms anders aangepakt hebben.

Ook je titularis en cotitularis zijn hier (en ook heel wat van je leerkrachten). Ze hebben je dit jaar geholpen de wereld dieper te doorgronden. Het plan was er om dat gedurende 10 maanden te doen, de realiteit heeft dat teruggebracht naar 6,5 maanden. De 100-dagen werden in realiteit de 25-dagen. De vastenvoettocht werd de afsluiter van het schooljaar, een alternatieve sportapotheose. De tweede zelfstudieweek werd opgevolgd door de drie zelfstudiemaanden. Maar jullie hebben dat al bij al fantastisch gedaan. Wij mochten woensdag op jullie klassenraden heel vaak horen dat het overgrote deel van jullie zijn beste beentje heeft voorgezet voor de synthese- of niveautoetsen. Sommigen kozen bewust de vakken waarvoor ze het moeilijk hadden, chapeau. Je hebt daar nog meer dan met louter kennis laten zien dat ook de mentaliteit goed zit om met succes de stap naar het hoger onderwijs of het verdere leven te zetten. Ik wil hier expliciet jullie leerkrachten en het ondersteunend personeel bedanken voor hun inzet om jullie tot deze eindmeet te brengen, al was dat in deze coronatijden plots minder evident dan anders. Ik maak van de gelegenheid gebruik om jullie ook warm te maken voor de keuze van een toekomst in het onderwijs. Het is een voorrecht om jongeren bij te staan in het ontdekken van zichzelf en de wereld. België snakt naar leerkrachten zoals diegene die je hopelijk in BimSem hebt mogen ervaren.

Bij een inschrijving tijdens het schooljaar vertel ik de toekomstige leerling en de ouders steeds kort even over ons opvoedingsproject. Ik merk dan op dat het opvoedingsproject bij de hand genomen moet worden bij het afstuderen. We zijn nu op dat moment. Ik hoop dat jij en je ouders ons opvoedingsproject in BimSem herkend hebben. We willen immers een menselijke, motiverende en maatschappijgerichte school zijn waar je alle ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen. Meer nog dan fier te zijn op wat je kan, willen we fier zijn op wie je bent. Dat geldt ook voor de leerlingen die hier vandaag spijtig genoeg nog geen diploma secundair in ontvangst mogen nemen. We staan hen ook bij in het uitstippelen van hun toekomstplan en denken vandaag extra aan hen.

Zo, dan kan je nu bijna je diploma in ontvangst nemen. Wij proclameren je naam omdat we met fierheid zeggen dat jij een afgestudeerde van BimSem bent. Dat wil zeggen dat je ook welkom bent bij de meer dan 8000 leden van onze oud-leerlingenbond. Namens de voorzitter van de oud-leerlingenbond nodig ik jullie alvast met heel veel plezier uit op de jong-oudleerlingendag van 2021. We zetten jullie er graag speciaal in de bloemetjes.

Beste leerlingen, ik wil jullie bedanken voor jullie gezelschap de afgelopen jaren. Het was voor mij en het hele korps van BimSem een genoegen om met jullie op pad te mogen gaan.

We laten jullie nu los. Maar waar de wind je ook mee naar toe neemt, BimSem zeilt altijd achter je mee. Eens BimSemmer, altijd BimSemmer. Proficiat