BimSem maakt onderdeel uit van de scholengroep De Ranken (dit is de inrichtende macht of nog: het schoolbestuur). De Ranken telt 11 vrije basisscholen en 3 vrije secundaire scholen. Al deze scholen delen hun klemtoon op het respect, de zorg en de maximale ontwikkelingskansen voor elke unieke persoon, ongeacht zijn talent, afkomst of overtuiging. Binnen de vzw behoudt elke school, dus ook BimSem, haar eigenheid. De vzw levert aan BimSem belangrijke ondersteuning bij de boekhouding, de veiligheid, de infrastructuur… Een overzicht van de scholen van vzw De Ranken vindt u hier.

Vzw de Ranken omvat naast BimSem twee andere secundaire scholen: het Sint-Romboutscollege en het Sint-Janshof (buitengewoon secundair onderwijs). De vzw is op zijn beurt aangesloten bij de scholengemeenschap van het katholiek secundair onderwijs in de regio Mechelen. Meer info over deze scholengemeenschap vindt u hier.