Klein Seminarie 1835BimSem is de samensmelting van twee scholen met een rijke traditie: het Klein Seminarie (opgericht in 1830) en de Katholiek Normaalschool Mechelen (opgericht in 1879), het latere Berthoutinstituut. Sinds de fusie in 1988 vormen de twee scholen samen BimSem (het Berthoutinstituut – Klein Seminarie).

Met een werking die teruggaat tot 1896, vertegenwoordigt de oud-leerlingenbond (OLB) reeds meer dan een eeuw de vroegere leerlingen van zowel de stichtende scholen ‘Sem’ en ‘Bim’, als van de fusieschool BimSem. In die hoedanigheid spreekt de OLB namens de 7 000 oud-leerlingen van de drie scholen die momenteel in Vlaanderen, Franstalig België en over de hele wereld. De OLB houdt de rijke tradities van de drie scholen in ere, voorziet een forum voor de oud-leerlingen om elkaar te ontmoeten en ondersteunt de huidige leerlingen en werking van de school.

Werking

De OLB kent twee organen: het dagelijks bestuur en de bestuursraad.IMG_9624

Het dagelijks bestuur vergadert in principe twee weken voor de bestuursraad. De belangrijkste taak van het dagelijks bestuur bestaat in het voorbereiden van de bestuursraad.

De bestuursraad vergadert in principe de laatste zondag van de maand november. De bestuursraad volgt volgende zaken op:

 • het ledenaantal van de OLB en het bijhorende schoolblad “Torenblazer”;
 • de oud-leerlingendag;
 • de financiële toestand van de OLB;
 • de algemene evolutie van de school en het internaat;
 • het beheer van het sociaal fonds en de giften aan de school.

Samenstelling

De voorzitter van de bestuursraad wordt verkozen voor een termijn van drie jaar. Alle oud-leerlingen van de drie scholen kunnen zich kandidaat stellen om bij de bestuursraad van de OLB te komen.

 • Voorzitter: Rudi De Reys (Sem ’34)
 • Ondervoorzitter: Karl Van Eetvelt (Sem ’85)
 • Leden: V. Casteels (Bim ’68), L. De Groof (Sem ’76), L. Meysmans (internaatbeheerder), J. Moons (directeur), W. Roels (BimSem ’89), P. Sermeus (oud-directeur), B. Taeymans (oud-leraar), J. Van Dyck (BimSem ’01), R. Vanderbeek (directeur), K. Bruynaert (Sem ’86), E. Carmeliet (Sem ’48), C. De Munter (Sem ’54),  L. De Troij (Sem ’57), M. Geerts (Sem ’75), L. Goovaerts (BimSem ’00), L. Hoefkens (Sem ’75), J. Huygels (Bim ’81), F. Voets (Sem ’71), W. Peirtsegaele (BimSem ’98), L. Smets (Sem ’68), J.-M. Van de Cruyce (Sem ’62), F. Wolfs (Sem ’61), J. Huyghe (directeur), M. Stuyck (Sem ’64), A. Missant (Bim ’86), H. Sillis (Bim ’86), L.Verbiest (oud-leerkracht)

Wil je graag mee in de bestuursraad van de OLB zitten, stuur dan een mailtje naar oudleerlingen@bimsem.be.

Activiteiten

2xgebouwen (2)De belangrijkste activiteit en bestaansreden van de oud-leerlingenbond is het behouden van de goede banden tussen de leerlingen van het Sem, Bim en BimSem. Dit wordt in de eerste plaats gerealiseerd via de organisatie van de oud-leerlingendag (klik hier voor meer info) en het mee bijdragen aan het schoolblad Torenblazer. Daarnaast steunen de oud-leerlingen de huidige leerlingen van BimSem die door omstandigheden  met financiële problemen kampen. Tot slot heeft de OLB volgende projecten van de school mee mogelijk gemaakt:

 • de renovatie van enkele schilderijen in het Hof van Coloma;
 • de aankoop van didactisch materiaal;
 • de leerkrachtentafel in de vernieuwde leraarskamer;
 • de renovatie van de ramen van de toren van het vroegere Hof van Hoogstraten.