De inhuldiging van onze gerenoveerde en gerestaureerde Aloysiuskapel op vrijdag 10 november was bijzonder geslaagd. Boeiende sprekers en fijne muzikale intermezzo’s wisselden elkaar af. De kardinaal zegende het kruisbeeld en sprak een gebed uit voor de hele school. We sloten af met een royale receptie.

Achteraf niets dan lovende reacties over de geslaagde avond zelf, maar uiteraard ook over het eindresultaat. Iedereen was erg onder de indruk van onze kapel.

De directie sluit zich graag aan bij deze lovende woorden. Van harte dank aan iedereen die deze avond tot een BimSemfeest gemaakt heeft. In de eerste plaats aan de sprekers en aan de muzikanten. Twee maanden lang hebben ze zich voorbereid om van deze avond een succes te maken. Dank ook aan alle medewerkers achter de schermen: de mensen van de techniek, de keuken, het secretariaat, de leerkrachten die mee voor de logistiek instonden, de leerlingen die mee de receptie verzorgden…