Vandaag worden onze leerlingen van het vierde jaar o.a. ondergedompeld in de vluchtelingenproblematiek. Een hele dag lang maken de vierdejaars kennis met culturen die normaal gezien ver van hun bed staan. Ze beginnen de dag met een (h)eerlijk ontbijt (een concept met tafels tussen rijken en armen: zullen de leerlingen spontaan delen?) en maken daarna kennis met twee vluchtelingen, die in kleine kring hun verhaal komen vertellen. Hun verhaal wordt nadien verder gekaderd in een nabesprekingsmoment. Zo krijgen onze leerlingen een concreet beeld van wat deze mensen meegemaakt hebben en komt een heel actueel thema van het abstracte tv-scherm naar de concrete leefwereld van onze leerlingen. We merken dat die rechtstreekse confrontatie -in beperkte groepen- met verhalen uit eerste hand een grote impact heeft op het denken en handelen van de leerlingen. ’s Namiddags komen de leerlingen via workshops in contact met verschillende aspecten van andere culturen, bvb. didgeridoo, Berberpercussie, Syrisch koken, Palestijnse dans, … Op 26 april worden de leerlingen van het vierde jaar o.a. ondergedompeld in de vluchtelingenproblematiek.

Een hele dag lang maken de vierdejaars kennis met culturen die normaal gezien ver van hun bed staan. Ze beginnen de dag met een (h)eerlijk ontbijt (een concept met tafels tussen rijken en armen: zullen de leerlingen spontaan delen?) en maken daarna kennis met twee vluchtelingen, die in kleine kring hun verhaal komen vertellen. Hun verhaal wordt nadien verder gekaderd in een nabesprekingsmoment. Zo krijgen onze leerlingen een concreet beeld van wat deze mensen meegemaakt hebben en komt een heel actueel thema van het abstracte tv-scherm naar de concrete leefwereld van onze leerlingen.

We merken dat die rechtstreekse confrontatie -in beperkte groepen- met verhalen uit eerste hand een grote impact heeft op het denken en handelen van de leerlingen. ’s Namiddags komen de leerlingen via workshops in contact met verschillende aspecten van andere culturen, bvb. didgeridoo, Berberpercussie, Syrisch koken, Palestijnse dans, …

Aan het einde van de schooldag zijn onze vierdejaars dan weer iets meer wereldburger dan voordien. Met het project mondiale vorming streven we immers de volgende doelstellingen na:

  • De leerlingen trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie.
  • Ze gaan constructief om met verschillen tussen mensen en hun levensopvattingen.
  • De leerlingen komen in contact met authentieke getuigenissen van vluchtelingen en via hen met problematische politieke en sociale situaties in het Zuiden.