VIJF BASISOPTIES 

In het tweede jaar kan je in BimSem kiezen uit niet minder dan vijf basisopties! Welke basisoptie je het liefst volgt, bepaal je zelf. Let wel: het is niet mogelijk om de basisoptie Klassieke talen te kiezen als je in het eerste jaar geen Klassieke talen hebt gevolgd.

Bij de overstap naar het derde jaar moet je een echte studierichting kiezen. Deze keuze moet niet in het verlengde liggen van de door jou gekozen basisoptie in het tweede. Een voorbeeld: als je in het tweede jaar de basisoptie Moderne talen & Wetenschappen kiest, kun je in het derde jaar toch een richting kiezen met economie of met sport of met …

We overlopen de brede waaier aan basisopties binnen BimSem even.

ECONOMIE EN ORGANISATIE
Je bestudeert in deze basisoptie hoe de economie in elkaar zit. Je bekijkt de economie als consument: welke producten koop jij en waarom koop je net die producten? Je bestudeert de economie ook vanuit het standpunt van de ondernemer: waarom zou je een onderneming starten en hoe doe je dat dan? Tot slot sta je ook stil bij de rol van de overheid. In deze basisoptie willen we in ieder geval je ondernemingszin aanscherpen.

KLASSIEKE TALEN
In deze basisoptie neem je een duik in de wereld van de oude Grieken en Romeinen. Om jou kennis te laten maken met hun leven, laten we hen zelf aan het woord. Je leert immers Latijnse teksten lezen, ontleden en interpreteren. Je leeft je in een vreemde cultuur in, die echter vaak heel vertrouwd overkomt. De Grieks-Romeinse beschaving heeft onze samenleving dan ook tot op vandaag vormgegeven. We gaan samen op zoek naar die antieke wortels van onze westerse beschaving en puzzelen ons een weg door eeuwenoude zinnen. Dit alles scherpt niet alleen je taalgevoel voor Latijn aan, maar geeft je ook meer inzicht in hoe andere talen zijn opgebouwd. Latijn heeft immers vele moderne talen voortgebracht en is dus een handig opstapje voor talenliefhebbers. Door het analyseren van een Latijnse tekst, train je jezelf bovendien om kritisch en logisch te redeneren. Deze vaardigheden zullen jou later zowel bij exacte als humane vakken van pas komen. Talenknobbel, wetenschapper, geschiedenisfanaat of nieuwsgierige avonturier: al wie de dagelijkse sleur wil doorbreken met een reis door de tijd, is welkom in de basisoptie Klassieke talen.

MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN
Zoals de naam van deze basisoptie doet vermoeden, zetten we hier extra in op talenkennis en op wetenschappen. Je taalgevoel wordt uitgedaagd tijdens drie bijkomende uren: Nederlands, Frans en Engels. Je leert de taal, maar ook de cultuur van die taalgebieden beter kennen. Je krijgt daarnaast ook twee lesuren Wetenschappen voorgeschoteld. In deze uren zet je zelf onderzoekjes op over natuur- en technisch-wetenschappelijke verschijnselen. Je verwerft ook inzicht in de relatie tussen natuurwetenschappen en het dagelijkse leven.

SPORT
In deze basisoptie bekijk je het domein sport heel breed. Je leert om eenvoudige wetenschappelijke experimenten uit te voeren rond beweging, gezondheid en veiligheid. Je werkt ook aan je sociale en communicatieve vaardigheden. Tot slot maak je kennis met sportdisciplines die in de gewone LO-lessen niet aan bod komen. Vergis je dus niet: deze basisoptie wordt niet zomaar ingevuld met vijf uren extra sport!

STEM-WETENSCHAPPEN
STEM staat voor Science (wetenschappen), Technology (technologie), Engineering (ingenieurswetenschappen) en Mathematics (wiskunde). De nadruk ligt op wetenschappelijk onderzoek en op zoeken naar oplossingen voor problemen of uitdagingen waar de wereld vandaag mee te maken heeft. We vinden het belangrijk dat je hierbij creatief leert denken en een probleem vanuit verschillende invalshoeken leert analyseren.

DIFFERENTIATIE NEDERLANDS-FRANS-WISKUNDE
Je merkt in het lessenrooster dat er in elke basisoptie twee plusuren (= het rode vak) voorzien zijn. Een van deze uren is gereserveerd voor het vak wiskunde. Tijdens het andere uur wisselen we tweewekelijks Nederlands en Frans af. We werken op dezelfde manier als in het eerste jaar. Leerlingen die dat nodig hebben, kunnen versterking krijgen. Leerlingen die voor één, twee of drie van deze vakken extra uitdaging willen, komen in de plusuren zeker aan hun trekken. Voor de plusuren delen we de klassen anders in.

CLIL

Vanaf het schooljaar 2020-2021 zal BimSem aan de leerlingen in het tweede jaar de mogelijkheid bieden om CLIL-lessen te volgen. De afkorting CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit wil zeggen dat een vak (bv. natuurwetenschappen) in een andere taal wordt gegeven (bv. Engels). Een leerling kan er natuurlijk ook voor kiezen om de betrokken vakken in het Nederlands te volgen en dus niet in het CLIL-traject in te stappen. Met deze informatiefiche willen we u op de hoogte brengen van wat CLIL in BimSem zal inhouden.