MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN & KLASSIEKE TALEN

UURROOSTERS

In het vernieuwde secundair onderwijs verschijnen twee nieuwe vakken in de lessentabel van het eerste jaar.

BLAUWE VAKKEN 

ENGELS
We vinden het belangrijk dat je al vanaf het eerste jaar Engels krijgt. Deze wereldtaal leer je het best zo jong mogelijk. Je bent op die manier beter voorbereid wanneer je er in het tweede jaar voor kiest om CLIL (zie blz. 7 van onze brochure) te volgen.

MENS & SAMENLEVING
Dit is een totaal nieuw vak. Je leert er over ‘de mens’: hoe zit je in elkaar? Hoe leef je gezond? Hoe kun je met anderen samenleven? Hoe kun je goed samenwerken? En je leert er over ‘de samenleving’: hoe zit die in elkaar? Wat is het belang van kinder- en mensenrechten? Hoe kun je duurzaam leven? Hoe ga je verantwoord met geld om?

RODE VAKKEN 

BimSem biedt twee opties aan in het eerste jaar. Welke optie je ook kiest, in BimSem voorzien we sowieso een klasse-uur (zie blz. 7).

LATIJN
Binnen de optie Klassieke talen worden naast het klasse-uur vier uren Latijn aangeboden. In het vak Latijn leer je niet enkel over de taal van de Romeinen, maar bestudeer je ook hun cultuur en levenswijze.

PLUSUREN
Binnen de optie Moderne talen en wetenschappen worden drie plusuren voorzien. Tijdens deze uren word je getraind om zelfstandig aan de slag te gaan met de vakken wiskunde, Frans en Nederlands. Je leraar wordt hier een echte coach. Je krijgt tijdens plusuren ingewikkeldere vragen voorgelegd of je verwerkt nieuwe leerstof. Binnen de plusuren is er ook ruimte om leerlingen die het wat moeilijker hebben te versterken, zodat ze vlotter meekunnen tijdens de groene vakken.

STEAM & TALENT
STEAM staat voor Science (wetenschappen), Technology (technologie), Engineering (ingenieurswetenschappen), Arts (kunsten) en Mathematics (wiskunde). Tijdens deze uren bieden we projecten en activiteiten aan waarin deze vijf elementen samenkomen. Je zal dus wetenschappelijk onderzoek doen, zelf kunst maken … Maar je kan in dit ‘vak’ ook nog andere talenten ontdekken. STEAM & talent bieden we tweewekelijks gedurende twee lesuren aan. De andere week krijg je twee uur geschiedenis.

PLUSLEERKRACHTEN

In de plusuren komt er een extra leerkracht bij. Het kan zijn dat deze leerkracht samen met je leraar Frans, wiskunde of Nederlands voor de klas staat zodat ze je samen kunnen helpen. Het kan ook zijn dat deze leerkracht een groepje leerlingen uit de klas haalt om met hen intensief te oefenen op de basisleerstof of om hen op weg te helpen met een extra moeilijk vraagstuk. Kortom, deze plusleerkrachten zetten we heel flexibel in, afhankelijk van de noden in je klas of de noden die je hebt als leerling.

VAKDOORBREKEND

Je zal niet voor elk lesuur met je klas samenzitten. Zeker tijdens de plusuren delen we de klassen soms anders in. De leerkrachten kunnen de klassen doorbreken om verschillende redenen:

  • Het kan zijn dat de leerkrachten de leerlingen die nood hebben aan ‘versterking’ of ‘verdieping’ samenzetten om in te spelen op de verschillen tussen leerlingen.
  • Leerkrachten kunnen de klassen ook doorbreken omdat ze dezelfde leerstof op een andere manier willen aanbieden. Een voorbeeld: in de ene groep legt de leerkracht de leerstof zelf uit en in de andere groep bekijken de leerlingen eerst een instructiefilmpje en gaan ze daarna zelfstandig aan de slag. Je sluit dan aan bij de manier die jou het best ligt.
  • Leerkrachten kunnen leerlingen van verschillende klassen ook samenzetten omdat het net verrijkend is om eens met andere leerlingen dan die van je eigen klas samen te werken. We vinden het immers belangrijk dat je met iedereen kunt samenwerken (zie ook blz. 4 ‘Dit vinden we belangrijk’).

Door twee klasgroepen eenzelfde uurrooster te geven, kunnen leerkrachten ook buiten de ‘plusuren’ er soms voor kiezen om de klassen te doorbreken.