ASO

Het Algemeen Secundair Onderwijs biedt je een brede vorming die je voorbereid op hogere studies. Er is een groot pakket aan algemene vakken: talen, wetenschappen, wiskunde… De eigenheid van de studierichting schuilt hem in een eerder beperkt aantal lesuren. Dat is logisch, het ASO wil immers ‘algemeen’ zijn. De leerlingen die het willen kunnen ook kiezen om CLIL-lessen te volgen, dat zijn vakken die in een andere taal gegeven worden. Klik voor meer info over CLIL hier voor het derde jaar en hier voor het vierde jaar.

Binnen BimSem kan je kiezen voor volgende richtingen:

Economie

Humane Wetenschappen

Latijn

Sportwetenschappen

Wetenschappen

TSO

Het Technisch Secundair Onderwijs binnen BimSem valt binnen wat men noemt de theoretische TSO-richtingen. Door wat minder uren uit trekken voor algemene vakken die niet aansluiten bij het gekozen studiegebied (geschiedenis, wetenschappen in Business Economics, talen in LO & Sport), komt er ruimte vrij om je te focussen op wat je echt weet te boeien: economie, sport. Theoretische TSO-richtingen bereiden je voor op een specialisatiejaar of hoger onderwijs buiten de universiteit. Binnen BimSem kan je kiezen voor volgende richtingen:

Business Economics (Handel)

LO & Sport
De leerlingen LO & Sport gaan in het 4de jaar op watersportstage