ASO

Het Algemeen Secundair Onderwijs biedt je een brede vorming die je voorbereid op hogere studies. Er is een groot pakket aan algemene vakken: talen, wetenschappen, wiskunde … De eigenheid van de studierichting schuilt hem in een eerder beperkt aantal lesuren. Dat is logisch, het ASO wil immers ‘algemeen’ zijn. Binnen BimSem kan je kiezen voor volgende richtingen:

Economie – moderne talen

Economie – wiskunde

Latijn – moderne talen

Latijn – wetenschappen

Latijn – wiskunde

Moderne talen – wetenschappen

Sportwetenschappen

Wetenschappen – wiskunde

Humane wetenschappen

TSO

Het Technisch Secundair Onderwijs binnen BimSem valt binnen wat men noemt de theoretische TSO-richtingen. Door wat minder uren uit trekken voor algemene vakken die niet aansluiten bij het gekozen studiegebied (geschiedenis, wetenschappen in Business Economics, talen in LO & Sport), komt er ruimte vrij om je te focussen op wat je echt weet te boeien: economie, sport. Theoretische TSO-richtingen bereiden je voor op een specialisatiejaar of hoger onderwijs buiten de universiteit. Binnen BimSem kan je kiezen voor volgende richtingen:

Business Economics (Handel)

LO & Sport