ASO

Het Algemeen Secundair Onderwijs biedt je een brede vorming die je voorbereidt op hogere studies. Er is een groot pakket aan algemene vakken: talen, wetenschappen, wiskunde … De eigenheid van de studierichting schuilt hem in een eerder beperkt aantal lesuren. Dat is logisch, het ASO wil immers ‘algemeen’ zijn. In het derde jaar worden de onderzoekscompetenties verdiept. In het ASO bieden we ook een lesuur Sociale Activiteit aan. Wil je moderne talen of humane wetenschappen studeren, maar heb je geen voorkennis Duits? Dan zul je in de zomervakantie voor dit vak moeten bijwerken.

Binnen BimSem kan je kiezen voor volgende richtingen:

Economie – moderne talen, hier vind je meer informatie over de keuzevakken in het 5de jaar en de keuzevakken in het 6de jaar

Economie – wiskunde, hier vind je meer informatie over de keuzevakken

Latijn – moderne talen, hier vind je meer informatie over de keuzevakken in het 5de jaar en de keuzevakken in het 6de jaar

Latijn – wetenschappen

Latijn – wiskunde, hier vind je meer informatie over de keuzevakken

Moderne talen – wetenschappen

Sportwetenschappen
De leerlingen sportwetenschappen gaan in het 5de jaar op watersportstage

Wetenschappen – wiskunde, hier vind je meer informatie over de keuzevakken

Humane wetenschappen, hier vind je meer informatie over de keuzevakken

TSO

Het Technisch Secundair Onderwijs binnen BimSem valt binnen wat men noemt de theoretische TSO-richtingen. Door wat minder uren uit trekken voor algemene vakken die niet aansluiten bij het gekozen studiegebied (geschiedenis, wetenschappen in Business Economics, talen in LO & Sport), komt er ruimte vrij om je te focussen op wat je echt weet te boeien: economie, sport. Theoretische TSO-richtingen bereiden je voor op een specialisatiejaar of hoger onderwijs buiten de universiteit. Binnen BimSem kan je kiezen voor volgende richtingen:

Business Economics (Handel)

LO & Sport