Begin en einde van de lessen

De lessen beginnen op 1 september voor:

  • eerste graad om 8.30 uur;
  • tweede graad om 9.20 uur;
  • derde graad om 10.25 uur.

Je dagorde in BimSem ziet er als volgt uit:

uurrooster

Opgelet: binnen de richting L.O. & Sport (2e en 3e graad) en sportwetenschappen (enkel 3e graad) heb je soms een achtste lesuur (of vijfde lesuur op woensdag)!

Ochtendstudie en huiswerkklas

Elke ochtend kan je vanaf 8 uur terecht in de ochtendstudie.

Vanaf 16.15 uur is er voor de eerstejaars mogelijkheid nog op school te studeren. Meer info over de huiswerkklas vind je hier.

Leerlingen van de 1e graad kunnen een dactylocursus volgen (10 weken) van 16.15 tot 17.15 uur (tweede trimester).

Middagpauze

Zit je in de eerste of tweede graad, dan moet je op school blijven eten. Enkel indien je ouders of grootouders in de omgeving van de school wonen, kunnen je ouders de toestemming aanvragen om jou bij hen te laten komen eten. Er wordt geen toelating gegeven om elders te gaan eten.

Als je in de derde graad zit, bestaat er een afzonderlijke regeling. Deze wordt bij de start van het schooljaar toegelicht.

Als je op school blijft eten dan kan je, naast het zelf meebrengen van middageten en drinken, ook volgende zaken bekomen:

  • plat, bruisend of warm water (gratis);
  • een warme maaltijd (€ 7,00);
  • soepkaart – 10x soep (€6);
  • een belegd broodje (met groenten: € 3,50 / zonder groenten: € 3,00);

Er wordt jaarlijks een reftervergoeding aangerekend van € 15,00.

Omdat BimSem een groene en gezonde school wil zijn, worden wegwerpverpakkingen uit de refter geweerd. Zorg dus zelf voor een brooddoos en drinkbus. Met het oog op je gezondheid zijn er op school niet langer frisdrank- of versnaperingsautomaten. Wel kan je tijdens de speeltijden je drinkbus bijvullen met water.

Inhaaltoetsen

Als je afwezig bent geweest, kan het zijn dat je een toets moet inhalen. De inhaaltoetsen gaan door op drie verschillende dagen in de refter van de eerstejaars (N-blok):

  • maandagnamiddag 16.10 u. en 17 u.
  • woensdagnamiddag 12.10 u. en 13 u.
  • donderdagnamiddag 16.10 u. en 17 u.

Je spreekt de leerkracht zelf aan als je afwezig bent geweest!

Examenreeks

Tijdens de synthesetoetsen zijn de leerlingen van de 1e en 2e graad verplicht op school tot 12.05 uur. De leerlingen van de 3e graad mogen naar huis na het laatste examen van de dag. In geval zij een mondeling examen hebben, moeten zij mogelijk pas later op school zijn.

Strafstudie

De strafstudie gaat door op dinsdag van 16.10 u. tot 17.00 u. en op vrijdag van 16.10 u. tot 17 u.  Natuurlijk hopen we dat je nooit een nablijfstraf krijgt. Als je een strafstudie krijgt dan worden je ouders daar steeds vooraf van op de hoogte gebracht.