De dynamiek die er de voorbije weken bij vele jongeren is ontstaan, ook in Mechelen, wil het stadsbestuur niet laten verloren gaan. Daarom nodigen de schepenen van Klimaat en Onderwijs (Marina De Bie) en van Jeugd (Abdrahman Labsir) leerlingen/jongeren van harte uit op woensdag 6 februari om 12.30 u. voor een klimaattop op het stadhuis. 

In het gesprek met de schepenen kunnen volgende vragen aan bod komen: Wat verwachten de jongeren? Wat willen ze zelf doen? Hoe werken ze samen met ons verder aan een klimaatneutrale stad? Hun ideeën kunnen het klimaatbeleid van de stad versterken, dus het zou erg goed zijn als ze op deze klimmaattop op het stadhuis aanwezig konden zijn.

Jullie kunnen inschrijven via deze link: www.mechelen.be/jongerenenklimaat
Het inschrijvingsformulier is belangrijk om een idee te krijgen van de opkomst.