De afgelopen weken stelden we tevreden vast dat heel wat leerlingen in BimSem bezorgd zijn over de opwarming van de aarde en de gevolgen die dat teweeg brengt. Om dat engagement binnen de schoolmuren kracht bij te zetten, is op 21 januari de Klimaatraad in het leven geroepen. In de Klimaatraad wordt er nagedacht over verdere klimaatacties die we als school of als individu kunnen nemen: een tweedehandsmarkt, een klimaatdag, het aanmoedigen van fietsen… 

De concrete uitwerking van de klimaatprojecten is volop aan de gang. We zijn best wel fier op deze milieubewust leerlingen. Het is immers enkel mogelijk een antwoord te vinden op het klimaatvraagstuk als we met z’n allen ons handelen aanpassen.