De klasdag kon dit schooljaar helaas niet doorgaan. Toch hadden de meters en peters van het eerste jaar de opdracht gekregen om een “klasverbindend spel” in elkaar te steken. Meter Aida en Meter Elien van 1KTA hadden een leuk spel met kaarten in elkaar gestoken!

Wou je slagen, dan moest je gericht communiceren en samenwerken, net wat ook nodig is tijdens het hele schooljaar! De competitiedrang tussen de groepen was groot en de leerlingen gingen voor de overwinning. Fijn om te zien hoe hun onderlinge band versterkt werd.