Op vrijdag 22 november herdachten we in BimSem de overleden ouders en broers of zussen van leerlingen, de overleden naaste familieleden van (oud-)personeelsleden en overleden (oud-)personeelsleden van de voorbije twee jaren. We stonden heel uitdrukkelijk stil bij het overlijden van Maarten Decat, leerling uit 4 Latijn, die ons op 22 september 2018 ontvallen is. Zijn vroegtijdige dood heeft een diepe indruk nagelaten op iedereen die hem kende, ook op de schoolgemeenschap van BimSem.

Onze aartsbisschop, kardinaal Jozef De Kesel ging de eucharistieviering in onze Aloysiuskapel voor. De viering werd voorbereid door godsdienstleerkrachten Ruth Uytterhoeven en Luc Van Hout en had als thema ‘vleugels’. Met zelfgeschreven en goedgekozen teksten en liederen werd dit thema tijdens de viering verder uitgediept.

De kardinaal vond woorden van troost en bemoediging die op iedereen een diepe indruk nalieten. Een fragment uit zijn homilie:

“Vrienden, als we hen die ons ontvallen zijn gedenken, dan is er ook altijd het verdriet en de pijn om het gemis. We mogen het verdriet niet koesteren. Maar we mogen het ook niet ontvluchten. Want zolang dat gemis er is, blijven we ook met hen verbonden. De tijd heelt. Dat is waar. Het verdriet verstilt maar de dankbaarheid vergroot. Dankbaarheid om hen die we hebben mogen kennen, die ons gegeven waren, die we hebben liefgehad. Dat is ons gebed deze avond: dat we elkaar en ook hen niet vergeten. En dat we allen bewaard blijven in Gods liefde. Hij die niemand vergeet. “

De volledige homilie kun je hier lezen.