De leerlingen van het vierde jaar met wetenschappen in hun stam trekken per trein voor een volledige dag naar de Kalmthoutse heide. Daar doen ze ecologisch veldwerk: ze brengen de typische plantengroei in kaart d.m.v. van een kadertransect, ze onderzoeken het typische profiel van een heidebodem en determineren heidebodemdiertjes. Via een wandeling maken ze kennis met de verschillende biotopen op de heide.