Eigenheid

BimSem internaat: Thuis bij jezelf en elkaar

BimSem internaat is een schoolgebonden internaat voor jongeren tussen 6 en 18 jaar. Omdat we voldoende aandacht en zorg aan elke intern willen besteden, is ons internaat verdeeld in leefgroepen. Elke leefgroep wordt begeleid door een opvoeder. Zij/hij is het eerste aanspreekpunt voor de intern en de ouders.

Leefgroep AB: juf Sanne
Leefgroep C: juf Elke
Leefgroep D: juf Annelies, juf Nina, meester Vincent
Leefgroep E: mevrouw Vercammen, de heer Moris, de heer Wauters
Leefgroep F: mevrouw Pauwels, de heer D’Hollander

Ons pedagogisch project steunt op kernwaarden als respect, veiligheid, openheid, structuur, vertrouwen, persoonlijke ontwikkeling, eerlijkheid, verbinding, verantwoordelijkheid en luisterbereidheid.

Praktisch

Kennismaking en inschrijvingsprocedure
Indien u meer info wenst over het internaat, bent u steeds welkom op onze infodag zaterdag 21 maart 2020. Dan starten ook onze inschrijvingen.
Kostgelden 2019-2020
Mag blijven staan
Infodagen internaat
Zaterdag 21 maart 2020

Contact

Coördinator ABCD: Sanne Blockx: sanne.blockx@bimsem.be
Coördinator EF: Frank Wauters: frank.wauters@bimsem.be
Internaatsbeheerder: Annick Beirinckx: annick.beirinckx@bimsem.be

Visietekst

Ontdek meer over ons pedagogisch verantwoord opvoeden in onze visietekst over het internaat.