De inschrijvingen voor de richting L.O. & Sport beginnen op dinsdag 5 juli om 9.00 u. Wij stellen jaarlijks vast dat er op dat moment reeds een groot aantal mensen (soms al lange tijd) staat te wachten.

Skistage 2012-46De inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. De persoon die zich eerst aanmeldt krijgt de eerste plaats tot iedereen aan de beurt is gekomen of alle plaatsen zijn ingenomen. Indien er mensen geen plaats hebben, worden zij opnieuw in volgorde van aanmelding op de wachtlijst geplaatst. Moest een ingeschreven leerling zich afmelden, dan worden de mensen op de wachtlijst in volgorde opgebeld met de vraag of er nog interesse is in de vrijgekomen plaats.

IMG_9412Het aantal plaatsen in de verschillende jaren zijn:

  • 3 L.O. & Sport: 13 plaatsen (waarvan maximaal 8 jongens)
  • 4 L.O. & Sport: 6 plaatsen (waarvan maximaal 4 jongens)
  • 5 L.O. & Sport: 7 plaatsen

Opgelet: in de tweede graad (3 en 4 L.O. & Sport samen) kunnen maximaal 13 meisjes ingeschreven worden!