Door de huidige coronacrisis is inschrijven voor de sportproeven niet mogelijk. Van zodra wij meer zicht hebben op de praktische werking van de school na de heropstart, zullen wij deze pagina aanpassen; je kunt hier altijd de meest recente informatie terugvinden.

Als je interesse hebt om in BimSem een sportrichting te volgen, worden er normaal in mei of aan het begin van de zomervakantie vaardigheids- en conditieproeven afgenomen. Op deze manier krijgen de sportleerkrachten zicht op jouw conditie en kan jij inschatten welk niveau er op sportief vlak van jou verwacht wordt. Omwille van de huidige veiligheidsmaatregelen ter preventie van corona zijn deze proeven dit jaar niet mogelijk. Via deze link kan je wel kijken wat er normaal op sportief vlak van jou verwacht wordt.

BimSem biedt twee sportrichtingen aan: sportwetenschappen (ASO) en L.O. & Sport (TSO). Om in deze richtingen te kunnen instromen, is het belangrijk dat je zowel over een goede conditie als over de nodige sportieve vaardigheden beschikt.

Welke vaardigheden van de leerlingen verwacht worden, vind je in de infofiches van de verschillende richtingen terug. Dan kun je zien wat er van de leerlingen op sportief vlak in deze richtingen verwacht wordt als absolute basis.

In de sportrichtingen volg je heel wat uren sport. Een goede gezondheid is daarvoor van groot belang. Daarom dat een medisch geschiktheidsattest door de school vereist is. Je kan dit attest meebrengen naar de sportproeven of bij je uiteindelijke inschrijving. Het medisch geschiktheidsattest kan je hier of via het inschrijfformulier downloaden.