DOCUMENTEN NIEUWE LEERLINGEN EERSTE JAAR

Bij de registratie van je inschrijving op de infodag moeten je ouders volgende zaken meebrengen:

  • identiteitskaart of Kids-ID van de leerling;
  • indien van toepassing: een brief van de Dienst Studietoelagen (of bankafschrift) als bewijs dat uw kind recht heeft op een studietoelage;
  • indien van toepassing: een verklaring op eer van de moeder dat ze geen diploma secundair onderwijs heeft (een standaardformulier “Verklaring op eer” vindt u hier).

Als iemand anders dan je ouders de registratie komt doen, dan moeten je ouders aan deze persoon een volmacht geven!

Eind juni zal je tenslotte op school nog het getuigschrift van het basisonderwijs moeten binnenbrengen.

DOCUMENTEN NIEUWE LEERLINGEN 2e – 6e JAAR

Bij je inschrijving moeten je ouders volgende zaken meebrengen:

  • identiteitskaart van de leerling;
  • rapport en attest van de leerling (bij een C-attest moet eveneens het rapport en het attest van het laatst geslaagde jaar worden meegebracht).

Als iemand anders dan je ouders de registratie komt doen, dan moeten je ouders aan deze persoon een volmacht geven! Als je meerderjarig bent, kan je de inschrijving zelfstandig realiseren.