INSCHRIJVINGEN ANDERE JAREN

Fase 1 – invullen van het interesseformulier: dit kon tot 25 juni. Het tijdstip waarop u dit formulier invult, is van geen belang. Dankzij dit formulier krijgen wij een beeld van het aantal geïnteresseerde leerlingen voor de richtingen die wij in BimSem aanbieden. Het is belangrijk dat u alle gegevens hier correct invult. Wij gebruiken deze gegevens om u enkele dagen voor de volgende fase te contacteren en u aan deze procedure te herinneren.

Fase 2 – invullen van het aanmeldingsformulier: dit kan vanaf 26 juni om 20u, ongeacht of u het interesseformulier ingevuld hebt. We zullen u (nogmaals) vragen om uw interesse te bevestigen en aan te duiden voor welk jaar en welke richting u interesse hebt. In deze fase telt het moment waarop u dit formulier invult wel: de volgorde waarin we de aanmeldingsformulieren krijgen, is de volgorde die we hanteren om mensen uit te nodigen voor een eventuele inschrijving wanneer er plaatsen beschikbaar zijn.

Fase 3 – de inschrijving: pas wanneer al onze eigen leerlingen een definitieve studiekeuze gemaakt hebben, weten we zeker in welke jaren en richtingen er nog plaatsen vrij zijn. In functie van deze beschikbare plaatsen zullen we vanaf 1 juli mensen gericht uitnodigen. De volgorde die we hierbij hanteren, is de volgorde van aanmelden (zie fase 2).

Heeft uw zoon of dochter ook interesse voor het internaat? Hiervoor geldt een andere inschrijvingsprocedure. De ouders moeten contact opnemen met het internaat via het volgende e-mailadres: annick.beirinckx@bimsem.be. De internaatsbeheerder zal de inschrijving op het internaat dan verder afhandelen.

We hopen uw zoon of dochter volgend jaar op onze school te mogen begroeten!

Infodag

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de huidige maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan verlengd worden tot 19 april. Over de periode daarna bestaat nog veel onzekerheid, maar we achten het niet opportuun om onze infoavond van 22 april en onze infodag van 25 april te laten doorgaan. We maken op dit moment ook geen verdere plannen om een infodag voor het eerste jaar in mei of juni te organiseren, want de kans is niet denkbeeldig dat we ook daarop zullen moeten terugkomen. We bekijken dit verder wanneer er vanuit de overheid duidelijke instructies komen voor de periode mei-juni.

In de plaats daarvan voorzien we een digitale voorstelling van onze school via diverse filmpjes en een virtuele rondleiding. We voorzien ook een virtuele infoavond over de eerste graad.

MEEBRENGEN BIJ INSCHRIJVING

  • identiteitskaart of Kids-ID van de leerling;
  • Vanaf 1 juli: eindrapport en eindbeslissing van de delibererende klassenraad;
  • indien van toepassing:

→  brief van de Dienst Studietoelagen (of bankafschrift) als bewijs dat uw kind recht heeft op een studietoelage;

→  verklaring op eer van de moeder dat ze geen diploma secundair onderwijs heeft (wij hebben op school een standaardformulier “Verklaring op eer” ter beschikking).