Schooljaar 2020-2021

VRIJE INSCHRIJVINGEN

De digitale aanmeldperiode voor het eerste jaar van BimSem liep van 30 maart tot 24 april. Op dit moment is het eerste jaar van BimSem volzet. Ouders die hun kind niet digitaal hebben aangemeld, kunnen hun kind vanaf woensdag 13 mei aanmelden tijdens de zogenaamde ‘vrije inschrijvingen’.

Deze ‘vrije inschrijvingen’ kunnen niet op school plaatsvinden wegens de coronamaatregelen, maar gebeuren digitaal. Hiervoor moet u het volgende google forms-document invullen: klik hier. Als de inschrijving om de een of andere reden digitaal niet lukt, kunt u tijdens de gewone schooluren naar het volgende nummer telefoneren: 015 20 35 30. Men helpt u dan verder.

Let wel: wie de aanmeldingsperiode gemist heeft, komt tijdens de ‘vrije inschrijvingen’ onderaan op de reservelijst terecht. Wie zich tussen 30 maart en 24 april aanmeldde en nog geen effectieve plaats heeft, komt uiteraard voor de inschrijvingen vanaf 13 mei. Wie zich vanaf 13 mei nog wil inschrijven voor het eerste jaar, komt in chronologische volgorde op de reservelijst terecht. Er is een tijdsregistratie op het ogenblik dat het formulier door de ouder wordt bevestigd.

De volledige tijdlijn van de inschrijvingen eerste jaar vindt u hier.

VERLOOP INSCHRIJVINGEN EERSTE JAAR 2020-2021

Er is duidelijkheid over de inschrijvingsprocedure voor het eerste jaar voor het schooljaar 2020-2021. BimSem zal net als alle omliggende scholen digitaal aanmelden. Je vindt alle informatie over de digitale inschrijvingsprocedure hier. Benieuwd naar onze infobrochure? Deze vind je hier.

De algemene infobrochure van Onderwijs Vlaanderen “Klaar voor de volgende stap? Inschrijven in het eerste jaar secundair onderwijs 2020-2021” kan je hier raadplegen.

INFOMOMENTEN EERSTE JAAR

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de huidige maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan verlengd worden tot 19 april. Over de periode daarna bestaat nog veel onzekerheid, maar we achten het niet opportuun om onze infoavond van 22 april en onze infodag van 25 april te laten doorgaan. We maken op dit moment ook geen verdere plannen om een infodag voor het eerste jaar in mei of juni te organiseren, want de kans is niet denkbeeldig dat we ook daarop zullen moeten terugkomen. We bekijken dit verder wanneer er vanuit de overheid duidelijke instructies komen voor de periode mei-juni.

In de plaats daarvan voorzien we een digitale voorstelling van onze school via een virtuele rondleiding en diverse filmpjes, waarbij onder andere onze eerstejaars hun talen oefenen door in het Engels uit te leggen hoe een schooldag er voor hen uitziet. We voorzien ook PowerPointpresentaties van onze infoavond met een voice-over.

TOEWIJZING VAN DE INSCHRIJVING

Als uw kind is toegewezen aan BimSem, dan moet u op aanmelden.school een vragenlijst invullen waar onder meer naar de studiekeuze gevraagd wordt.

Meer informatie over de verdere verloop van de inschrijvingen volgt nog.