Onze infomomenten konden tot nu toe niet fysiek plaatsvinden en ook onze infoavond zal digitaal moeten verlopen. Het kan jammer genoeg niet anders. Toch hopen we u ook vanop afstand te boeien en nabij te zijn in het keuzeproces van zoon of dochter.

We geven aan het begin van de avond uitleg over de inschrijvingsprocedure. BimSem werkt immers voor de inschrijvingen van de eerstejaars voor het schooljaar 2021-2022 met een digitaal aanmeldingssysteem, net zoals nagenoeg alle secundaire scholen in de regio. Ouders die na de uitleg over de inschrijvingsprocedure de infoavond willen verlaten, hebben daar de mogelijkheid toe.

In een eerste gedeelte besteden we expliciet aandacht aan de modernisering van het secundair onderwijs en hoe BimSem deze vernieuwing aanpakt. Verder stellen we de structuur van het secundair onderwijs kort voor en leert u BimSem en zijn ruime studieaanbod beter kennen. Daarnaast gaan we dieper in op ons opvoedingsproject, op de manier waarop we de overgang van het lager naar het secundair onderwijs aanpakken en geven we aan de ouders enkele tips mee om de studiekeuze van hun zoon of dochter mee te helpen begeleiden. De infoavond zal dieper ingaan op een aantal aspecten van onze schoolwerking waarvan er enkele ook kort aan bod kwamen tijdens de digitale bubbelbezoeken voor leerlingen uit het zesde leerjaar en hun ouders op 23, 24 en 30 januari.

Vooraf inschrijven voor de digitale infoavond is uiteraard nodig. Dat kan via volgend Microsoft forms document:  

De infoavond richt zich vooral op ouders, maar we voorzien ook een informatieve én speelse opdracht voor onze mogelijk toekomstige leerlingen zelf. Als u zo’n opdracht voor uw zoon of dochter wenst, dan geeft u dat aan in het forms document.

VUL HIER HET FORMSDOCUMENT IN