INFOMOMENTEN EERSTE JAAR

Woensdag 27 februari 2019: 14.00 u. – 19.30 u.:  onderwijsbeurs (Technopolis)

Dinsdag 19 maart 2019: 19.30 u.: infoavond voor ouders met kinderen in het 5de en 6de leerjaar van de lagere school:

DEEL 1   19.30 u.: hoe ziet de modernisering van het secundair onderwijs in BimSem eruit? Waarom? Wat? Hoe? 20.15 u.: inschrijvingsprocedure 20.30 u.: korte pauze
 
DEEL 2   20.40 u.: studieaanbod BimSem Hoe pakken we de overgang van lager naar secundair aan? tips om uw kind te helpen bij een goede studiekeuze
ca. 21.15 u.: einde; mogelijkheid tot napraten bij drankje

Opgelet:

  • Infoavond is enkel bedoeld voor ouders, niet voor kinderen (voor mogelijk toekomstige leerlingen voorzien we een uitgebreide rondleiding op onze infodag van 23 maart)
  • Ouders die vorig jaar de infoavond al bijwoonden, kunnen na deel 1 vertrekken. Zo hebben ze de informatie over de modernisering sec. onderwijs en de inschrijvingsprocedure mee. Deel 2 komt ongeveer overeen met wat vorig jaar gezegd is.
  • Inschrijven voor deze infoavond is verplicht met vermelding van het aantal personen via infoavond@bimsem.be.

Zaterdag 23 maart 2019: 9.00 u. – 17.00 u.: infodag school voor toekomstige eerstejaars

  • Schoolbezoek + rondleiding (zowel voor 5de als voor 6de leerjaar);
  • infomomenten voor ouders van leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar: modernisering secundair onderwijs in BimSem

Zaterdag 27 april 2019: 13.00 u. – 17.00 u.: infodag school voor leerlingen die in het 2de tot 6de jaar willen instromen

twee bedoelingen:

  • Schoolbezoek + rondleiding
  • Registratie inschrijvingen eerste jaar (na telefonische aanmelding via callcenter 23/04 (!) meer info over de aanmelding vindt u hier

Opgelet:

Ouders en kinderen die op 27 april toch voor het eerste jaar willen langskomen, melden dit ten laatste op donderdag 25 april via info@bimsem.be. Zo kunnen we leerkrachten eerste graad voorzien die een rondleiding kunnen verzorgen.