Schooljaar 2020-2021

Voor het schooljaar 2020-2021 is de procedure voor de inschrijving in het eerste jaar secundair nog niet duidelijk. Zoals u misschien eind oktober uit de media vernomen heeft, heeft de Vlaamse Regering de inwerkingtreding van het inschrijvingsdecreet van mei 2019 uitgesteld.  In principe kan een school dan terugvallen op de oude inschrijvingsregels. We zijn nu in onze regio aan het bekijken hoe we de inschrijving van de eerstejaars voor volgend schooljaar gaan aanpakken. In de loop van de maand december proberen we daar duidelijkheid over te krijgen.

We hadden het liever anders gezien, maar als de Vlaamse Regering voor het tweede jaar op rij de inschrijvingsregels op de valreep aanpast of terug intrekt, kunnen we niet anders dan hierop anticiperen en dat vergt de nodige tijd.

Wat we al wel weten vindt u hieronder. Op onze infoavond van maandag 16 maart en onze infodag van 21 maart 2020 organiseren we infosessies over het concrete verloop van de inschrijvingen voor het eerste jaar.

Raadpleeg regelmatig deze webpagina voor meer info.

INFOMOMENTEN EERSTE JAAR

Woensdag 19 februari 2020, 14.00 u. – 19.30 u.: onderwijsbeurs (Technopolis)

Maandag 16 maart 2020, 19.30 u.: infoavond voor ouders met kinderen in het 5de of 6de leerjaar van de basisschool

Opgelet:

  • Infoavond is enkel bedoeld voor ouders, niet voor kinderen (voor mogelijk toekomstige leerlingen voorzien we een uitgebreide rondleiding op onze infodag van 21 maart)
  • inschrijven voor deze infoavond is verplicht met vermelding van het aantal personen via infoavond@bimsem.be.

zaterdag 21 maart 2020, 9.00 u. – 17.00 u.: infodag school (enkel voor toekomstige eerstejaars)

twee bedoelingen:

  • Schoolbezoek + rondleiding (zowel voor 5de als voor 6de leerjaar);
  • Infomoment voor ouders van leerlingen in het 6de leerjaar over de inschrijvingsprocedure

VERLOOP INSCHRIJVINGEN EERSTE JAAR

Verdere info volgt nog van zodra hier duidelijkheid over is.