VERLOOP INSCHRIJVINGEN EERSTE JAAR 2020-2021

Er is duidelijkheid over de inschrijvingsprocedure voor het eerste jaar voor het schooljaar 2020-2021. BimSem zal net als alle omliggende scholen digitaal aanmelden. Je vindt alle informatie over de digitale inschrijvingsprocedure hier. Benieuwd naar onze infobrochure? Die vind je hier. De LOP-brochure, vind je hier. Een virtuele rondleiding door onze school vind je hier.

We kregen de melding van verschillende ouders dat BimSem niet in de lijst van scholen staat voor de aanmelding van de eerstejaars. De officiële naam van BimSem is echter Berthoutinstituut – Klein Seminarie. Die naam vindt u wel in de lijst. BimSem is er de afkorting van.

INFOMOMENTEN EERSTE JAAR

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de huidige maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan verlengd worden tot 19 april. Over de periode daarna bestaat nog veel onzekerheid, maar we achten het niet opportuun om onze infoavond van 22 april en onze infodag van 25 april te laten doorgaan. We maken op dit moment ook geen verdere plannen om een infodag voor het eerste jaar in mei of juni te organiseren, want de kans is niet denkbeeldig dat we ook daarop zullen moeten terugkomen. We bekijken dit verder wanneer er vanuit de overheid duidelijke instructies komen voor de periode mei-juni.

In de plaats daarvan voorzien we een digitale voorstelling van onze school via een virtuele rondleiding en diverse filmpjes, waarbij onder andere onze eerstejaars hun talen oefenen door in het Engels uit te leggen hoe een schooldag er voor hen uitziet. We voorzien ook PowerPointpresentaties van onze infoavond met een voice-over.

VRAGEN

Als u nog vragen heeft over onze eerste graad die u normaal gezien op onze infodag wou stellen, dan kunt u ze stellen via volgend Microsoft formsdocument. We vragen u dit te doen ten laatste op vrijdag 3 april om 10 u. We telefoneren of mailen u dan op vrijdag 3 april tussen 13 u. t.e.m. 19 u. om te antwoorden op uw vraag.

INTERNAAT

Voor leerlingen en ouders die interesse hebben in het internaat vragen we dat ze nog voor de paasvakantie contact opnemen met internaatsbeheerder mevrouw Beirinckx via volgend e-mailadres: annick.beirinckx@bimsem.be.

We zijn er ons van bewust dat deze beslissing de schoolkeuze voor het eerste jaar wat kan bemoeilijken. We moeten echter als school in deze de richtlijnen van de overheid volgen. De gezondheid van iedereen die onze school bezoekt, er les volgt of er werkt primeert.

Deze hele Coronacrisis noopt ons om onze infomomenten op een totaal andere manier aan te pakken dan we van plan waren. We hopen op deze manier toch een goed alternatief gevonden te hebben.

REGISTRATIE INSCHRIJVINGEN EERSTE JAAR

Wie zijn kind digitaal aangemeld heeft voor het eerste jaar kon normaal gezien de inschrijving vervolledigen op school vanaf woensdag 13 mei. Deze registratie kan niet op school plaatsvinden wegens de coronamaatregelen, maar gebeurt digitaal. Ouders wiens kind een effectieve plaats heeft in het eerste jaar van BimSem hebben een e-mail gekregen over hoe de inschrijving online administratief afgerond kan worden. Dit moet gebeuren vóór 1 juni. Ouders wiens zoon of dochter een indicatorleerling is, moeten eerst het bewijs hiervoor aan de school bezorgen vooraleer de inschrijving verder afgerond kan worden.

Uit de vragen die we krijgen merken we dat het niet voor iedereen duidelijk is hoe de afronding digitaal moet gebeuren. Onderstaand screenshot brengt hopelijk de nodige verduidelijking.