VERLOOP INSCHRIJVINGEN EERSTE JAAR 2020-2021

Er is duidelijkheid over de inschrijvingsprocedure voor het eerste jaar voor het schooljaar 2020-2021. BimSem zal net als alle omliggende scholen digitaal aanmelden. Je vindt alle informatie over de digitale inschrijvingsprocedure hier. Benieuwd naar onze infobrochure? Die vind je hier. De LOP-brochure, vind je hier.

We kregen de melding van verschillende ouders dat BimSem niet in de lijst van scholen staat voor de aanmelding van de eerstejaars. De officiële naam van BimSem is echter Berthoutinstituut – Klein Seminarie. Die naam vindt u wel in de lijst. BimSem is er de afkorting van.

INFOMOMENTEN EERSTE JAAR

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de huidige maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan verlengd worden tot 19 april. Over de periode daarna bestaat nog veel onzekerheid, maar we achten het niet opportuun om onze infoavond van 22 april en onze infodag van 25 april te laten doorgaan. We maken op dit moment ook geen verdere plannen om een infodag voor het eerste jaar in mei of juni te organiseren, want de kans is niet denkbeeldig dat we ook daarop zullen moeten terugkomen. We bekijken dit verder wanneer er vanuit de overheid duidelijke instructies komen voor de periode mei-juni.

In de plaats daarvan voorzien we een digitale voorstelling van onze school via diverse filmpjes. We voorzien ook een PowerPointpresentatie met een voice-over. We proberen deze zaken deze week op onze website te posten.

VRAGEN

Als u nog vragen heeft over onze eerste graad die u normaal gezien op onze infodag wou stellen, dan kunt u ze stellen via volgend Microsoft formsdocument. We vragen u dit te doen ten laatste op vrijdag 3 april om 10 u. We telefoneren of mailen u dan op vrijdag 3 april tussen 13 u. t.e.m. 19 u. om te antwoorden op uw vraag.

Heeft u specifieke vragen i.v.m. onze leerlingenzorg, dan kunt u ze posten via dit Microsoft formsdocument. We vragen ook hier om uw vragen ten laatste op vrijdag 3 april om 10 u. te posten. Onze leerlingenbegeleiders zullen ze beantwoorden, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

INTERNAAT

Voor leerlingen en ouders die interesse hebben in het internaat vragen we dat ze nog voor de paasvakantie contact opnemen met internaatsbeheerder mevrouw Beirinckx via volgend e-mailadres: annick.beirinckx@bimsem.be.

We zijn er ons van bewust dat deze beslissing de schoolkeuze voor het eerste jaar wat kan bemoeilijken. We moeten echter als school in deze de richtlijnen van de overheid volgen. De gezondheid van iedereen die onze school bezoekt, er les volgt of er werkt primeert.

Deze hele Coronacrisis noopt ons om onze infomomenten op een totaal andere manier aan te pakken dan we van plan waren. We hopen op deze manier toch een goed alternatief gevonden te hebben.

TOEWIJZING VAN DE INSCHRIJVING

Als uw zoon of dochter is toegewezen aan BimSem, dan kunt u hem of haar komen inschrijven op:

  • woensdag 13 mei tussen 13.30 u en 17.00 u en van 17.30 u tot 20.30 u.
  • Daarna kan het ook nog tijdens de schooluren tot en met 5 juni na telefonische afspraak via het nummer 015 20 35 30

Als de huidige maatregelen verlengd zouden worden, moeten we de situatie natuurlijk opnieuw bekijken.