Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe agenda. We gebruiken niet langer een klassieke schoolagenda, maar zijn overgestapt naar een planningsagenda. Mevrouw Heyerick legt in onderstaande video uit hoe je deze nieuwe tool het best kan gebruiken.

De toetsen en opdrachten worden nog altijd genoteerd, maar vanaf nu digitaal (niet meer schriftelijk).