Voor onze eerstejaars is de overgang naar het secundair onderwijs een grote stap en misschien nog even wennen. Voor de lunch vinden we het belangrijk dat onze eerstejaars een eigen refter hebben waar ze elkaar beter leren kennen. Mevrouw Zaiu (secretariaat) is een vaste waarde op onze school en zij is elke middag van de partij tijdens het reftermoment. Ze geeft elk jaar een korte uitleg over de gang van zaken in de refter, want goede afspraken, maken goede vrienden!

Posted in Uncategorized