Natuurlijk kom je naar school om nieuwe dingen te leren. In BimSem vinden we het belangrijk dat je tijdens de lessen, projecten en uitstappen ook heel wat andere zaken opsteekt. Als katholieke dialoogschool willen we immers dat je iemand wordt die oog heeft voor anderen, die met de nodige goesting in het leven staat en zich openstelt voor de wereld. In BimSem noemen we de zaken die we belangrijk vinden de ‘vier M’en’. Ze vormen het startpunt om samen aan jouw toekomst te bouwen.

MENSELIJK

De eerste M is die van menselijk. We vinden het belangrijk dat je met al je klasgenoten kan samenwerken. Als team kunnen we zoveel meer bereiken dan alleen. In BimSem is elke leerling welkom, of je nu heel stil bent of net uitbundig, of je sportief bent of niet, of je graag talen leert of liever wetenschappen doet. Samen zorgen we dat iedereen zich bij ons thuis voelt. Respect hebben voor elkaar en echt geïnteresseerd zijn in je medeleerlingen zijn onmisbaar. Je leerkrachten leggen de lat hoog om je uit te dagen, maar helpen je waar het kan. Bij dat leren zijn zij samen met je ouders je belangrijkste supporters én coaches. Als je nieuwe dingen leert, maak je soms ook fouten. Dat is niet erg: uit je fouten kan je immers leren!

MOTIVEREND

Je hebt al heel wat geleerd in de basisschool (en daar mag je best trots op zijn!). Je leerkrachten bouwen verder op die stevige basis. In de basisschool ga je vaak zelfstandig aan de slag (contractwerk, ‘moetjes’ en ‘magjes’ …). Die zelfstandigheid is nog belangrijker nu je naar het secundair gaat. Uiteraard krijg je andere, vaak moeilijkere leerstof, maar je wordt dan ook elk jaar slimmer. Je leerkrachten moedigen je aan om naar antwoorden en oplossingen te zoeken op vragen en uitdagingen die ze je voorleggen. Als je even vast komt te zitten, helpen ze je terug op weg. Wat je vandaag nog niet kunt, lukt je (over)morgen meestal wel. Daar moet je vertrouwen in hebben!

MAATSCHAPPIJGERICHT

BimSem is geen eilandje op zich. In de wereld om ons heen gebeurt er elke dag heel veel. Je wordt overspoeld met informatie, maar niet alles wat geschreven staat of wat online verschijnt, is waar. We willen je graag leren hoe je ‘echt nieuws’ van ‘vals nieuws’ onderscheidt, welke websites betrouwbaar zijn en welke niet, hoe je sociale media positief kunt gebruiken. Samen met jou willen we de wijde wereld graag verkennen, zowel in de lessen als tijdens uitstappen, projecten en reizen. Deze kennis en ervaring helpen je om je een eigen onderbouwde mening over onze samenleving te vormen: wat loopt er goed, wat kan er beter? Nog mooier is het als je zelf ook de verantwoordelijkheid opneemt om mee te bouwen aan een betere wereld.

EN MEER…

BimSem wil als school ook ‘meer’ doen. Ben je sterk in techniek of is creativiteit je ding? Boeit de tijd van de Grieken en de Romeinen jou heel erg? Schuilt er een ingenieur in jou, of eerder een zakenman of -vrouw? Tijdens talenturen dagen we je uit om je blik te verruimen en op zoek te gaan naar nieuwe talenten. In het eerste jaar neem je deel aan een grote projectweek waarin verschillende talenten aan bod komen. Natuurlijk kan je ook deelnemen aan onze middagactiviteiten. Met het ruime aanbod aan basisopties in het tweede jaar, ontdek je in BimSem waar je echt goed in bent en wat je graag doet. Zo ben je klaar om een goede studiekeuze te maken op het einde van het tweede jaar!