Beste ouders, graag hadden we jullie op onze infoavond in levenden lijve op school uitgenodigd, zoals we dat ‘normaal’ doen. Jammer genoeg verloopt ook dit schooljaar om de gekende reden niet ‘normaal’. We zijn blij dat we alle leerlingen op school kunnen ontvangen om les te krijgen, maar onder de geldende maatregelen kunnen we jullie als ouders op dit moment niet op school uitnodigen voor een infoavond. We zien ons dan ook genoodzaakt om jullie langs digitale weg te informeren.

·        Uiteenzetting van de graadcoaches over het schoolreglement en de organisatie van de school

·        Filmpje van de Ouderraad

·        Filmpje van het CLB

·        Info over het gebruik van Schoolware door ouders

·        Presentatie leerlingenbegeleiding

We hopen dat jullie op deze manier toch voldoende kunnen kennismaken met de nieuwe school van uw dochter of zoon.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u ze zeker per mail stellen aan de graadcoach van de tweede graad: Merel De Vroey en Eva Delestre : graco2@bimsem.be. Of specifiek voor de derde graad: Lieve Vleeschouwers: graco3@bimsem.be

Specifieke vragen rond het eerste jaar: Peter Jacobs: graco1@bimsem.be

Hartelijke groet

Personeelsleden en directie van BimSem