Beste ouders van onze eerstejaars, graag hadden we jullie op onze infoavond in levenden lijve op school uitgenodigd, zoals we dat ‘normaal’ doen. Jammer genoeg verloopt ook dit schooljaar om de gekende reden niet ‘normaal’. We zijn blij dat we alle leerlingen op school kunnen ontvangen om les te krijgen, maar onder de geldende maatregelen kunnen we jullie als ouders op dit moment niet op school uitnodigen voor een infoavond. We zien ons dan ook genoodzaakt om jullie langs digitale weg te informeren.

Deze ‘digitale infoavond’ valt uiteen in twee luiken:

  1. Op woensdag 9 september om 19.30 u. zijn jullie rechtstreeks verbonden met de klastitularissen van de klas van jullie zoon of dochter via Teams. Jullie krijgen daarvoor van de titularis een link doorgestuurd per mail. De titularissen zullen jullie heel wat vertellen over hoe we in de klas met de leerlingen werken.
  1. We voorzien ook een ‘algemeen deel’ waarin de medewerkers van de tweede en de derde lijn zich voorstellen. We doen dit via interactieve PowerPointpresentaties en filmpjes die jullie hieronder kunnen aanklikken. U kunt ze dus wanneer u wil en op eigen tempo bekijken en beluisteren. Het ‘algemeen deel’ omvat:

Introductiefilmpjes directie 1ste, 2de en 3de graad:

·        Uiteenzetting van de graadcoaches over het schoolreglement en de organisatie van de school

·        Filmpje van de Ouderraad

·        Filmpje van het CLB

·        Info over het gebruik van Schoolware door ouders

·        Presentatie leerlingenbegeleiding

We hopen dat jullie op deze manier toch voldoende kunnen kennismaken met de nieuwe school van uw dochter of zoon.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u ze zeker per mail stellen aan de graadcoach van de eerste graad: Peter Jacobs: graco1@bimsem.be.

Hartelijke groet

Personeelsleden en directie van BimSem