Vandaag hebben we een aantal knopen doorgehakt i.v.m. de geplande infomomenten over het eerste jaar. De Nationale Veiligheidsraad heeft vorige vrijdag beslist dat de huidige maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan verlengd worden tot 19 april.

Over de periode daarna bestaat nog veel onzekerheid, maar we achten het niet opportuun om onze infoavond van 22 april en onze infodag van 25 april te laten doorgaan. We maken op dit moment ook geen verdere plannen om een infodag voor het eerste jaar in mei of juni te organiseren, want de kans is niet denkbeeldig dat we ook daarop zullen moeten terugkomen. We bekijken dit verder wanneer er vanuit de overheid duidelijke instructies komen voor de periode mei-juni.

In de plaats daarvan voorzien we een digitale voorstelling van onze school via diverse filmpjes. We voorzien ook een PowerPointpresentatie met een voice-over. We proberen deze zaken deze week op onze website te posten.

Als u nog vragen heeft over onze eerste graad die u normaal gezien op onze infodag wou stellen, dan kunt u ze stellen via volgend Microsoft formsdocument. We vragen u dit te doen ten laatste op vrijdag 3 april om 10 u. We telefoneren of mailen u dan op vrijdag 3 april tussen 13 u. t.e.m. 19 u. om te antwoorden op uw vraag.

Heeft u specifieke vragen i.v.m. onze leerlingenzorg, dan kunt u ze posten via dit Microsoft formsdocument. We vragen ook hier om uw vragen ten laatste op vrijdag 3 april om 10 u. te posten. Onze leerlingenbegeleiders zullen ze beantwoorden, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

We kregen ook de melding van verschillende ouders dat BimSem niet in de lijst van scholen staat voor de aanmelding van de eerstejaars. De officiële naam van BimSem is echter Berthoutinstituut – Klein Seminarie. Die naam vindt u wel in de lijst. BimSem is er de afkorting van.

Dus: als u voor BimSem wil aanmelden: kies dan voor Berthoutinstituut – Klein Seminarie.

Deze hele Coronacrisis noopt ons om onze infomomenten op een totaal andere manier aan te pakken dan we van plan waren. We hopen op deze manier toch een goed alternatief gevonden te hebben.

Dank voor uw begrip.